1986 – Prins Jac I


Categories :
Tags: ,

Oet Leivere en neet simpel,
want eeder joar den wimpel                       

BIJ DE UITVERKIEZING VAN PRINS JAC I

Ook dit jaar heeft het ons weinig moeite gekost een geschikte kandidaat voor het prinsschap van ”De Losböl” uit Leveroy te vinden. De redactie was unaniem van mening dat het dit jaar Jac Naus moest zijn, de voorzitter van fanfare “Concordia”, het enige Nederweertse muziekgezelschap dat uitkomt in de Ere-afdeling. Sinds 1978 hanteert Prins Jac met vaardige hand de voorzittershamer. Reeds bij de viering van het gouden jubileum in 1979 wist hij op te vallen door van de “schelft” te vallen, zoals een treurig bericht uit de krant van 21 mei 1979 ons berichtte. Tijdens zijn voorzitterschap ! is “Concordia” doorgegaan in het grossieren van wimpels, tekenen van het landskampioenschap. Jaloerse concurrenten, die nu weer een jaar moeten wachten, hebben ! ons reeds meegedeeld dat deze uitverkiezing ten onrechte is, aangezien Prins Jac woont op het “Heit-seze” en dit prinsschap een zuivere Nederweertse aangelegenheid is. Dit heeft voor de jury geen enkel j probleem opgeleverd, aangezien Prins Jac en zijn buurtgenoten over een I jaartje reeds lang en breed door Nederweert zijn geannexeerd in het kader van de gemeentelijke herindeling. En bovendien, zo kan de nieuwe prins zich al een beetje oriënteren op zijn nieuwe gemeentegenoten, die hem reeds lang kennen dank zij de wimpels.

Fanfare “Concordia” en Prins Jac: hulde en proficiat.