Geraeds, Henricus (Arie van Nies)


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

HENRICUS GERAEDS

Hij is geboren te Leveroy op 16 oktober 1916. Heel plotseling is hij thuis te Leveroy overleden, voorzien van het H. Oliesel, op 23 januari 1986. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Een echte Leveroyse man is van ons heengegaan. Geboren en getogen en overleden in zijn geliefd Leveroy, waar hij met de naam Arie zijn werk, zijn taak en zijn plichten volbracht heeft. Zijn familie, zijn buren en vrienden hadden veel respect voor hem. Hij was rustig van aard, hij had geen hoge woorden en leefde uiterst bescheiden. De kracht van zijn leven lag in zijn eenvoud. In de tijd dat hij nog werknemer was bij de L.L.T.B. In Leveroy, heeft hij met zijn blote handen ontzettend veel en zwaar werk gedaan. Toch zou hij daar niet gemakkelijk over spreken, want het hoorde bij die taak en het moest nu eenmaal gedaan worden. Van Arie ging een hartverwarmende rust uit en iedereen die met hem sprak, stond versteld van zijn aangeboren wijsheid en van zijn liefde voor de waarheid. Hij kon niet tegen bedrog of oneerlijkheid. Met zijn eigen open ogen en ontwapenende eenvoud trad hij de mensen tegemoet.

Voor zijn familie Is het overlijden van Arie een groot verlies, temeer omdat pas een Jaar geleden zij afscheid hebben moeten nemen van hun broer Sjaak. Daarom is de krachtigste troost wel het feit dat zij zulke mooie herinneringen aan hem bewaard hebben. Met veel geloof moeten zij nu samen verder. Een geloof waarin Arie hen heeft voorgeleefd. Want hij was een man van geloof. Altijd present In de parochiekerk van Leveroy en vroom en met volle overtuiging ontving hij de H. Communie. Vol overgave kon hij nog bidden als een trouwe dienstknecht van de Heer. Moge de Schepper van hemel en aarde hem nu de rust geven die hij verdiend heeft en moge hij in ons allen blijven voortleven als de tevreden contente mens, die dankbaar was voor het leven dat hij bij ons op aarde heeft mogen doorbrengen en die oprecht, eerlijk en trouw bleef ten einde toe. Met droefheid, maar ook met een groot geloof, vertrouwen wij hem toe aan de Goede God.

Voor Uw hartelijke blijken van medeleven na het plotseling overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Geraeds.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 9 maart 1986 on 10.00 uur in de parochiekerk te Leveroy.