Leveroy moet in zijn geheel bij Nederweert / commentaren


B en W over herindeling: Leveroy moet in zijn geheel I bij Nederweert

(Van onze verslaggever) NEDERWEERT –
Nederweert moet in zijn huidige vorm blijven voortbestaan. De grenscorrecties die het college van GS in gedachten heeft zijn niet nodig, en het dorp Leveroy moet in zijn geheel bij de gemeente Nederweert worden gevoegd. Dat is het standpunt van het college van B en W met betrekking tot de herindelingsplannen van het provinciebestuur.

Zoals bekend heeft de provincie slechts één model ontwikkeld voor Nederweert in de hele herindelingsoperatie. Daarin zijn enkele grenscorrecties vastgelegd, waardoor het kerkdorp Leveroy in zijn geheel bij Nederweert komt, en het toekomstige slingertracé (nu nog voor een groot deel op Nederweerts grondgebied) aan Weert wordt toebedeeld en gemeentegrens wordt.

Historische band

Met de provinciale opvatting inzake Leveroy zeggen B en W van Nederweert het eens te zijn, want, aldus het college: „Wij vinden dat het belang van deze dorpsgemeenschap voorop moet staan. Dit vereist dat het dorp geheel in één gemeente ligt en dat deze gemeente Nederweert behoort te zijn”. B en W beargumenteren hun standpunt onder meer met de historische band tussen Leveroy en Nederweert, de zorg die de gemeente altijd aan Leveroy heeft besteed, en de verkleining van de omvang van Nederweert, als Leveroy afgestaan zou worden. Dat laatste strookt’ niet met de doelstellingen van de herindeling, zo stelt het college.

Slingertracé

Meer moeite heeft het gemeentebestuur van Nederweert met de visie van GS aangaande de verlegging van de gemeentegrens in de regio van het toekomstige slingertracé. GS vinden dat dit toekomstige stuk snelweg op Weerts grondgebied moete komen te liggen en dat de noord-oostelijke kant daarvan de grens tussen beide gemeenten moet vormen. B en W van Nederweert zeggen nu daarvoor geen noodzaak aanwezig te zien. Het college zegt nooit problemen te hebben gehad met het ‘over de snelweg’ gelegen grondgebied en die problemen ook in de toekomst niet te verwachten. „Een grenscorrectie zoals voorgesteld betekent het doorbreken van een historische nederzettingsbinding, en daartoe bestaat geen aanleiding”, aldus B en W.

Commissie

De herindelingsproblematiek zal komende maandag besproken worden in een openbare vergadering van de commissie Financiën, die om 19 uur in het gemeentehuis begint.

====================

ARM LEVEROY

Maar niet alleen Nederweert ligt op de loer, ook Heythuysen lonkt likkebaardend naar dat schone dorp. Die vinden op hun beurt dat Leveroy juist bij hén moet komen. De aasgieren. En wat kan Leveroy zelf doen? Misschien onder leiding van pastoor Nijhof hoge prikkeldraad om het dorp spannen?

====================

NEDERWEERT

B. en W. van Nederweert vinden dat Leveroy als dorp geheel bij hun woonplaats moet komen.

Nu is het nog zo, dat het half bij Heythuysen en voor de andere helft bij Nederweert hoort. Alle ouders op de hele wereld denken dat ze voor hun kinderen de beste opvoeders zijn die er bestaan. Dus ook Nederweert vindt zichzelf uitermate geschikt, om over het kleine kindje Leveroy te gaan moederen.

Tags: ,