Huijs, Peter


Ter dankbare herinnering aan

PETER JOANNES HUBERTUS HUIJS

Hij werd geboren op 15 februari 1912 te Leveroy en is overleden op 7 januari 1986 in het St. Jans Gasthuis te Weert, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken. Hij werd op 11 januari 1986 begraven op het parochiekerkhof te Swartbroek.

De dierbare overledene was een bescheiden en tevreden man. Hij viel niet op en wilde niet op de voorgrond treden. Hij hield niet van publiciteit en hij zocht niet het rumoer en lawaai en was enigszins een man, die zich een beetje terugtrok uit de gemeenschap, vooral de laatste 10 jaar, toen hij door ziekte getroffen, aan het sukkelen kwam. Toch viel er altijd persoonlijk goed met hem te praten en was hij ook geïnteresseerd. Hij was blij met een bezoek en altijd vriendelijk en beleefd.

Van jongsafaan was hij opgegroeid met het agrarisch bedrijf en was goed op de hoogte met alles wat zich daarin afspeelde. Hij hield van het land, het vee en de dieren in het algemeen en had er ook kennis van.

De laatste jaren van zijn leven, dat hij zich niet meer volledig kon inzetten voor het bedrijf, zijn levenswerk, viel hem in het begin zwaar, maar geleidelijk aan wist hij zich erbij neer te leggen en zijn ziekte te aanvaarden, zonder er lastig over te worden.

Hij was dankbaar voor alle kleine attenties en voor de goede verzorging die hij genoot. Voor de doktoren en verplegend personeel was hij een gewillige en dankbare patiënt.

Goede God, geef hem nu het EEUWIGE LEVEN, waar geen pijn en leed meer is.

Voor Uw blijken van medeleven, betoond tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U van harte dank.
Familie Huijs.

 

Tags: