ingezonden brief: uitspraak kinderen van school

Onder de meest uiteenlopende koppen hebben we de laatste jaren ingezonden brieven kunnen lezen over douchen en godsdienstonderwijs in Leveroy. Op een uitzondering na heeft geen enkele schrijver vooraf de moeite genomen om bij de betreffende school te informeren. Ik neem aan dat de schrijvers van ingezonden brieven als die van de Stichting Missie in Eigen Land de Tien Geboden wél kunnen opdreunen maar nauwelijks toepassen, want wat ze schrijven over de affaire van de heer Kessels is niet waar. De waarheid is, dat Dhr. Kessels zijn kinderen op de St Barbaraschool het MOGEN plaatsen nadat hij akkoord was gegaan met de uitdrukkelijke eis van het schoolbestuur dat zijn kinderen ALLE lessen zouden volgen zoals die werden gegeven.

Deze voorwaarde werd gesteld omdat men de denk- en handelwijze van Dhr. Kessels kenden en problemen in de toekomst niet uitgesloten achtte. De heer Kessels koos dus voor de St. Barbaraschool nadat hij al twee andere scholen had ‘versleten’ die uiteraard niet meer deugden. Hij was zo tevreden over die stap dat hij zijn zoon die speciaal onderwijs volgde tegen alle adviezen in op de St. Barbaraschool geplaatst wenste te zien. Het duurde lang, maar na 4,5 jaar, we hadden het verwacht, deugde er niets meer van het onderwijs in Leveroy en moesten zijn kinderen naar de volgende ”school”. Dhr. Kessels heeft zijn inmiddels veel besproken bezwaren aan ons NOOIT geuit. Maar toen hij de eerste stap richting Teterin-gen had gezet moest er natuurlijk wel een stok gevonden worden om de bekende hond te slaan. Dhr. kessels en zijn op -hol geslagen medestanders hebben echter het belangrijkste uit het oog verloren nl. het welzijn van de kinderen. Hen werd geen enkele geestelijke vrijheid gelaten. Er straalde enkel angst uit de oogjes en je was blij als je een keer een glimlach zag. Uw uitspraak voor de rechtbank, heer Kessels, dat Uw kinderen “geestelijk kapot werden gemaakt” is volledig juist. U bent er alleen “vergeten” bij te vertellen dat dat niet op de St. Barbaraschool gebeurde.

Namens het personeel van de voormalige St. Barbara-school, M. Kwaspen, Leveroy.

Tags: ,