Pleidooi Leveroyse student na onderzoek in Turkije


* Paul Ophey uit Leveroy onderzocht de problemen van Turkse remigratiekinderen. Zijn collega Ellen Deimann heeft haar baan opgegeven om binnenkort (door tussenkomst van de Nederlandse ambassade) aan een Turkse universiteit lichamelijke opvoeding te doceren.

(Van onze verslaggever) LEVEROY/NIJMEGEN – „Er moet een pensioenregeling komen voor Turkse gezinnen, van wie de ouders naar het geboorteland willen terugkeren. Daarmee wordt voorkomen dat ouders hun, veelal in Nederland opgegroeide, kinderen onder dwang mee terug nemen. Kinderen van Turkse ouders die al zijn teruggekeerd naar Turkije moeten de mogelijkheid krijgen naar Nederland terug te keren.”

Dat zijn de conclusies die de 26-jarige student moderne geschiedenis en internationaal recht Paul Ophey uit Leveroy trekt uit een onderzoek dat hij deze zomer deed bij een bezoek aan Turkse remigratiekinderen. Tijdens zijn bezoek, samen met zijn collega Ellen Deimann (25), sprak hij met vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Ankara, met Turkse autoriteiten en tientallen Turkse kinderen van 8 tot en met 19 jaar die in West-Europa zijn opgegroeid.

Oude dag

„Turkse ouders nemen hun kinderen niet alleen uit gez-instraditie mee terug naar Turkije. Het gaat ze ook om het zekerstellen van een oudedagsvooziening”, vervolgt Paul Ophey. „Turken die in Nederland werken hebben bij terugkeer naar hun geboorteland geen recht op een pensioen. Met de te-rugkeerpremie die ze van de Nederlandse overheid krijgen moeten ze in Turkije een nieuw bestaan ophouwen. Dat betekent dat bijvoorbeeld een man van vijftig weer van voren af aan moet beginnen en tot aan z’n dood moet blijven werken. Geen wonder dus dat de meesten er op staan dat hun kinderen mee terug gaan. Als zekerheid voor de oude dag.”

Naar gegevens van Ophey en Deimann keerden vorig jaar uit heel West-Europa 30.000 kinderen terug naar Turkije. Ongeveer 3.000 kinderen kwamen terecht inspeciale scholen, om de Islamitische normen en zeden te leren. Bovendien hebben 15.000 kinderen speciale zomercursussen gevolgd, waarin ze vertrouwd worden gemaakt met de Turkse taal en cultuur. De resterende 12.000 kinderen werden niet opgevangen.

12:43:30

Volgens het onderzoeksduo kampen ondanks de opvang veel remigratiekinderen met aanpassingsproblemen als ze definitief naar Turkije terugkeren. Vooral voor meisjes gaat een en ander gepaard met een grote vrijheidsbeperking. Het Turkse onderwijs kent een veel groter discipline dan het Nederlandse. Protesteren is uit den boze, haren moeten kortgeknipt zijn, make-up is verboden en iedereen moet in uniform verschijnen.

„De Nederlandse overheid moet voorkomen dat over enkele jaren duizenden in het Westen opgegroeide Turken, noodgedwongen en met heimwee in het vaderland van hun ouders verblijven. Daartoe moet allereerst beter informatie worden verstrekt over de aspecten die bij een remigratie komen kijken.”

Tags: