Coolen – Mooren, Maria


Categories :

Blijf in Uw herinnering bewaren

MARIA MOOREN

weduwe van
LEONARDUS COOLEN

Zij is geboren te Roggel op 17 juli 1900. Na een welbesteed leven en een zorgvolle verpleging in het St. Martinus verpleeghuis te Weert, is zij aldaar overleden, na de ziekenzalving te hebben ontvangen, op 16 oktober 1985. Wij hebben haar begraven te Leveroy op 19 oktober 1985.

Onze dierbare overleden moeder en oma was een vrouw met een heel eigen levensstijl: consequent, moedig en diep gelovig. Wat zij beloofde, deed zij! Moedig wist zij 8 jaar geleden de dood van haar goede man te ver-werken op haar eigen wijze. En wat haar geloof betreft, dat was een geloof om bergen te verzetten. In haar goede jaren was zij elke morgen in de parochiekerk, weer of geen weer, sneeuw, regen en hagel trotserend.

Haar gebed was voor haar een wapen waarmee zij zich door het leven sloeg, ook en vooral bij tegenslagen en verdriet. Met grote zorg was zij voorheen de hele dag bezig in haar huis. Alles netjes verzorgend. Haar kinderen prijzen haar voor haar voort-durend bezig zijn voor hen. Jammer was het dan ook, dat zij door een ziekte werd getroffen, waardoor zij niet langer thuis kon zijn. Daardoor werd haar wereld steeds kleiner, begrensd door de muren van een verpleeghuis. Dat was voor haar een zwaar kruis, maar zij heeft er zich dapper doorheen geslagen als een sterke vrouw. In ons gemeenschapsleven was zij altijd belangstellend. Zij leefde op haar oude dag volop mee met alles wat er rondom haar gebeurde en had daarover ook haar eigen oordeel en haar eigen eerlijke principes. Zij blijft daarom ook in onze herinnering staan als een fijne moeder en oma voor haar kinderen en kleinkinderen, als een voorbeeldige parochiaan van onze kerkgemeenschap, als een meelevende en meevoelende vrouw.

Moge de Heer van leven en dood haar nu samen met haar man de rust geven in het Beloofde Land, een rust die zij ten volle heeft verdiend. Moeder van Altijddurende Bijstand, zegen haar.

Voor de vele blijken van medeleven, betoond tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank. Leveroy,

Kinderen Coolen Kerkstraat 4. en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst vindt plaats in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 1 december 1985 om 10.00 uur.