Slots, Wiel


Ter dankbare nagedachtenis aan

WIEL SLOTS

echtgenoot van
TRUUS THIJSSEN

Hij is geboren te Baexem op 12 mei 1913. Na een welbesteed leven en voorzien van het Sacrament der Zieken, overleed hij in het St. Jans Gasthuis te Weert, op 4 oktober 1985. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy na een plechtige Eucharistieviering.

Met het overlijden van Wiel Slots is een alom bekende mens uit ons midden verdwenen. Iedereen kende hem en hij kende iedereen. Hij stond namelijk midden in onze Leveroyse gemeenschap en was altijd overal present bij vreugde en verdriet. Overal ook probeerde hij met raad en daad bij te springen. Die zorg en die aandacht hebben vooral zijn goede echtgenote, kinderen en kleinkinderen ondervonden. Hij was voor moeder een zeer trouwe echtgenoot, voor de kinderen een altijd zorgende vader, voor de kleinkinderen een lieve opa. Hij stond op de bres voor zijn gezin en zijn geliefden en niets was hem dan teveel. Zijn van nature ingebouwd talent tot organiseren gebruikte hij nog elke dag in groeiende toewijding, om zijn kinderen en kleinkinderen op weg te helpen naar een goede toekomst. Daarom voelden zij tot nu toe nog steeds geborgenheid en rust bij hun ouders. En daarom ook konden de kinderen bij monde van één van hen tijdens het 40-jarig huwelijksfeest op 10 juli 1985 zeggen: „Er zijn duizenden ouders op deze wereld, maar wat hebben wij geluk gehad dat net jullie twee onze ouders zijn.”

Naast dit alles had Wiel grote liefde voor land en vee en was hij tientallen jaren een rechtgeaarde boer, vergroeid met de natuur en zijn dieren. En dat hij als jonge man meedeed aan de bevrijding van land en volk, tekent ook zijn sterk karakter, dat geen inzet schuwde als het om de rechten van de mens ging.

De kerkgemeenschap lag hem na aan het hart. Elk weekend was hij present maar dat niet alleen. Hij was ook altijd volop bereid om duidelijk te helpen met de goede gang van zaken op materieel gebied.

Moge de Heer, aan Wie hij zoveel gegeven heeft, hem nu geven de eeuwige rust in het Land van Belofte, samen met zijn lieve zoon Harry.

Voor de vele blijken van medeleven, na het over-lijden en tijdens de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.
Mevrouw T. Slots – Thijssen, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 24 november 1985 in de St. Barbarakerk te Leveroy om 10.00 uur.