Schreurs, Maria


Ter dankbare nagedachtenis aan

MARIA ELISABETH CATHARINA SCHREURS

Zij is geboren te Leveroy op 25 juni 1932.

Ook te Leveroy is zij thuis op 11 september 1985 overleden, omringd door haar dierbaren en na een rijk leven van dienstbaarheid en liefde voor alle mensen die zij ontmoette, voor-al voor kinderen. Vóór haar dood ontving zij het H. Sacrament van de Zieken. Wij hebben haar te ruste gelegd op het parochie-kerkhof te Leveroy.

Jammer dat dit mooie leven maar 53 jaar heeft geduurd. Wij hadden allemaal immers nog vele verwachtingen van haar. Vooral omdat zij altijd zo’n welbehaaglijke goedheid uitstraalde; met haar hartelijke glimlach veroverde zij veel mensen. Haar leven was vol van kleine, mooie dingen. Zij hield van bloemetjes en slingers, van kleuren en confetti. Daarom was zij ook voor vele kleuters als een lief moedertje, waaraan zij hun kinderverhalen eindeloos konden vertellen. Juffrouw Lies luisterde en lachte of huilde met de kleuters. Zij was kind met de kinderen. Maar ook tussen de volwassenen had zij een ereplaats verworven Zij was de vertrouwenspersoon van vele ouders, die haar hun lief en leed toevertrouwden. En met een enkel woord. uit haar hart gegrepen, wist zij de ouders moed in te spreken. In het gemeenschapsleven van Leveroy was zij de altijd ijverige. Zij deed mee aan de E.H.B.O. en collecteerde voor de Hartstichting en jarenlang bleef zij actief meedoen met het missiecomité. Overal waar mensen in nood dreigden te geraken was juffrouw Lieske present. Heel haar toegewijde levensinstelling werd geïnspireerd door haar diep en eerlijk geloofsleven. Zij kon nog echt bidden, thuis en in de kerk, maar ook met haar lievelingen, de kinderen. Daardoor was zij voor honderden kleuters een prachtig voorbeeld waarvoor wij haar altijd dank-baar moeten blijven. In God’s nabijheid zal zij nu elke dag denken én aan de kinderen én aan de ouders. Zeker, zij laat een grote leegte achter thuis. Maar haar goedheid, haar inzet, haar toewijding en haar grote lief-de, voor haar broers en zussen en voor Margriet en Nico, zullen altijd in hen blijven voortleven. Onuitwisbaar zal zij in hun herinnering staan geschreven en zij zullen hun Lieske nooit kunnen vergeten.

H Elisabeth, patrones van onze juffrouw, denk aan haar. Moeder van Altijddurende Bijstand, zegen haar.
Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare zus, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Schreurs.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St.Barbarakerk te Leveroy op zondag 27 oktober 1985 om 10.00 uur.

 

r

Tags: ,