Aben, Jan

PN: Jan woonde 5 jaar in Leveroy. Daarvoor was hij de kleermaker van Grathem, waar hij ook begraven is.

 

Ter dankbare nagedachtenis aan

JAN ABEN

weduwnaar van
TOOS HOOGMANS

Hij is geboren te Herkenbosch op 16 mei 1915. Na een welbesteed leven en voorzien van het Sacrament der zieken, overleed hij in het St. Jansgasthuis te Weert op 7 augustus 1985. We hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Grathem.

Pap, je bent er nu niet meer. Maar we zullen en willen je nooit vergeten. We hebben prachtige herinneringen van je overgehouden. Met dankbaarheid denken we eraan terug dat je nooit iemand kon teleurstellen, want je was de goedheid zelf. Voor iedereen stond je klaar, vaak dag en nacht.
Niemand klopte tevergeefs bij je aan.

We denken er ook aan terug hoe je je inzette voor het verenigingsleven In Grathem en hoe je toneel kon spelen, waardoor je honderden mensen kon boeien. We denken terug aan je opgewektheid. Zelfs temidden van de tegenslagen bleef je voor ons een blijde vader.

We denken terug hoe je voor moeder hebt gezorgd en hoe je bij haar bent gebleven in grote trouw tot in het uur van de dood. Bedankt pap !

Met jou waren we blij toen je een thuis gevonden had in Leveroy, waar je samen met je huisgenote Maria vijf mooie jaren hebt gehad. Maar vooral denken we terug aan je bescheidenheid en soberheid, waardoor je voor ons een voorbeeld bent van een eenvoudige, maar toch “grote” vader. Een vader die ais het moest voor zijn kinderen door het vuur ging.

Je was zo gemakkelijk in de omgang met mensen en waar je ook kwam, overal had je meteen vrienden. De mensen hadden graag met je te doen omdat jij .je zo soepel en hartelijk aanpaste.

Moge de Heer van leven en dood voor jou, die zoveel kleren maakte voor anderen, nu ook voor jou klaar staan met het kleed der liefde en je opnemen in het grote Land van Belofte.

Pap, rust in- vrede samen met mam !

Voor Uw belangstelling en Uw medeleven, betoond bij het overlijden en de begrafenis, danken wij U heel hartelijk.

Kinderen Aben.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 21 september a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk v.d. H. Severinus te Grathem.

Tags: ,