Baetsen – Triepels, Hendrina Anna


Ter nagedachtenis aan
HENDRINA ANNA TRIEPELS

weduwe van
JAKOB KORNELIS BAETSEN

Zij is geboren te Grathem op 5 augustus 1905. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, overleed zij in het St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond op 29 juli 1985. We hebben haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy, na een plechtige eucharistieviering aldaar.

Onze overledene was al vele jaren weg uit Leveroy. Maar toch kende iedereen haar. Niet omdat zij vaak in de schijnwerpers stond, maar eerder door haar eenvoudige manier van leven. Zij was een brave vrouw, tevreden van aard en zeer godsdienstig. De Kerk en de priesters waren heilig voor haar en elke avond bad zij het gebed voor de priesters en om roepingen met de volgende woorden: ,Heer, geef aan Uw Kerk heilige priesters, ijverige diakens en vurige kloosterlingen.” En ook elke avond bad zij tot Maria Sterre der Zee: „Gij zijt immers de machtigste na God en Gij wilt mij helpen omdat Gij zo vol liefde zijt voor al Uw kinderen.” Antje, zoals ze door ons genoemd werd, heeft zich parmantig door het leven geslagen, na de dood van haar goede echtgenoot, nu 23 jaar geleden. Ze kreeg daarbij hulp van velen, die voor haar een “thuis” wilden zijn. Maar vooral de laatste 4 jaren is zij verzorgd door het personeel van het bejaardentehuis “Sterrebosch” te Thorn. Daar lag voor haar ook het laatste station. Daar ook was zij tevreden en gelukkig, vooral omdat ze met liefde en begrip begeleid en geholpen werd door het verplegend en verzorgend personeel. Moge deze eenvoudige, stille vrouw, die voor alles wat men voor haar deed, dankbaar was, nu ook in grote dankbaarheid worden aanvaard door de Schepper van leven en dood. Moge zij samen met haar echtgenoot nu rusten ja vrede!

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand zegen haar.
Voor het medeleven, betoond bij de begrafenis van onze dierbare overledene hartelijk dank. Familie Triepels. Familie Baetsen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 15 september a.s. om 10.00 uur.

Categories :