Brief voor leden mannenkoor


Leveroy, 22 juli 1985

Vrienden,

Deze brief schrijf ik, niet als voorzitter, maar als pastoor.

Ik. wil jullie graag laten weten dat ik trots ben op ons mannenkoor en dat mij geen moeite teveel zal zijn om mee te werken dat “Canticum Novum” blijft floreren.
Mij is wel ter ore gekomen dat sommige leden vinden, dat er iets te eenzijdig gerepeteerd wordt. Men bedoelt dan teveel gregoriaans en te weinig andere gezangen.

Op een vergadering van het bestuur met de dirigent is dit in een openhartig en opbouwend gesprek aan de orde geweest en de direkteur heeft daar serieus kennis van genomen. Hij wil daar in de toekomst iets aan doen. En dat stel ik zeer op prijs. Want ik wil zo van harte hopen dat ons koor bij elkaar blijft en dat niemand de pijp aan Maarten geeft. Daarom roep ik ieder lid op trouw te blijven. We zitten op de goede weg. Als je misschien denkt om op te houden, probeer het nog eens. Je bewijst er elkaar en de parochie een geweldige dienst mee. Mag ik er dan op rekenen dat we weer allemaal met frisse moed beginnen. Als pastoor heb ik jullie nodig. Zonder een goed mannenkoor kunnen we geen liturgie maken zoals het moet.

En we zitten immers al een heel eind op de goede weg. Daarom het mes niet in het varken laten steken maar “aan m”.

Al vast heel veel dank.

Als voorzitter nu nog even het volgende:
Vrijdag a.s. 26 juli is er repetitie in verband met het feest van Pater Baetsen. Dan moeten we goed voor de dag komen en dat kan alleen maar als iedereen naar die repetitie komt. Welkom, van harte!!!!
Omdat die dag “het gedenken waard is” mijnerzijds, wil ik jullie allen méé laten gedenken en enkele consumpties aanbieden na de repetitie in zaal Leverona.
Op vrijdag 9 augustus is dan weer de volgende repetitie.
En op vrijdag 16 augustus een korte repetitie met rond half tien vergadering, ook in zaal Leverona.,

Steek samen de handen uit de mouwen tot heil van “Canticum Novum” en onze gemeenschap.

Tags: ,