pastoor Nijhof wil met de “vut”


Zeer geacht bestuur,

Gezien dat ik 27/28 jaar bij U in dienst ben, gezien dat ik 59 jaar word, gezien dat ik zelf de kaars wil uitblazen en niet als een kaars wil opbranden tot niets,

heb ik besloten gebruik te maken van de Vervroegde Uittredingsregeling.

Ik vraag U mijn besluit te respecteren, mij ontslag te geven en voor mij via de administratie van onze school die aktiviteiten te laten ondernemen die nodig zijn om met ingang van het nieuwe schooljaar 1985/1986 een werkelijk erkend “vutter” te zijn.

Ik dank U hartelijk voor de vele jaren goede, opbouwende samenwerking en voor de mogelijkheden die U schiep om mij ook als pastor van een parochie te laten functioneren.

Direkteur Hones is op de hoogte van mijn besluit!
Hoogachtend,

Tags: ,