Jongerenkoor stopt ermee


Jongerenkoor stopt ermee

 

Jongerenkoor in Leveroy stopt ermee

(Van onze verslaggever) LEVEROY — Het jongerenkoor in Leveroy is aan het einde van zijn latijn: het stopt ermee, na 10 jaar lang gefunctioneerd te hebben. Op zaterdagavond 25 mei vindt om 19 uur in de parochiekerk van Leveroy het laatste optreden plaats.

Het standpunt van het koor is dat men niet roemloos van het toneel wil verdwijnen, maar dat het beter is om op een gegeven moment met opgeheven hoofd dat toneel te verlaten. Dit laatste is thans aan de orde omdat er geen aanwas van leden meer is en omdat goede stemmen om studie- of andere redenen het dorp gaan verlaten. “Het zit er niet meer in om verder te gaan op het niveau zoals men dat van ons gewend is”, aldus schrijven pastoor J. Nijhof en het bestuur van het jongerenkoor in het parochieblad van Leveroy. Het koor heeft onder leiding gestaan van dirigent H. Peeters.

Het laatste optreden op 25 mei, waarvoor ook de oud-leden zijn uitgenodigd, zal bestaan uit een feestmis, gevolgd door een gezellig samenzijn.


Op 25 mei zong ons Jongerenkoor na 10 jaar voor de laatste keer in de kerk, waarna een prachtige feestavond het bestaan van dit mooie koor afsloot. De foto’s die toen gemaakt werden, staan hieronder.

Hans Peeters, de dirigent (links), verzorgde de muziek samen met verder van links naar rechts: Jo Janssen, Tjeu Ketelaers en Hans Verlaek.

De oud-leden deden een voordracht waarbij ze pastoor Nijhof, Hans Peeters en echtgenote Christien op de korrel namen. Van links naar rechts: Elly Stals, Mariet weemers, Annemiek Stals en Tiny, Will, Thea en Ans  Goertz. Ze zijn allen getrouwd op Annemiek na. Hier hebben we nog de achternaam gebruikt van henzelf.

Op die feestavond dus ook voordrachtjes met anekdotes uit het verleden. Pastoor Nijhof, Hans Peeters en zijn vrouw Christien moesten er ook aan geloven.

 

Tags: ,