Nijhof verliest wederom een dierbare vriend

Internist A. Oomen in Weert overleden

PN: Dokter Oomen woonde bijna 2 jaar op de pastorie te Leveroy bij zijn vriend pastoor Nijhof. Door huiselijke omstandigheden gedwongen. Iedereen in Leveroy kende hem heel goed. Het bericht van zijn overlijden kwam dan ook heel hard aan. Pastoor Nijhof heeft zijn grootste vriend verloren. Rust in vrede Toon!

WEERT – In de Leeftijd van 58 jaar is donderdag plotseling overleden internist A. Oomen, die als zodanig verbonden was aan het ziekenhuis in Weert.

Oomen was die dag aan het surfen in Sneek. Hij werd onwel en riep toen de hulp van een arts in. Overbrenging naar het ziekenhuis in Sneek werd noodzakelijk geacht, maar reeds onderweg daar naartoe kwam dokter Oomen te overlijden. Hij deed indertijd zijn artsenstudie in Utrecht en volbracht vervolgens zijn eind-opleiding als internist in een ziekenhuis in Den Haag. Daarna was dokter Oomen enkele jaren marine-arts in de tropen. In 1962 kwam hij naar het ziekenhuis in Weert, aanvankelijk als chef de clinique bij dokter Lohman. Anderhalf jaar later werd hij zelfstandig internist in het Weerter ziekenhuis. In de vele jaren nadien heeft hij duizenden patiënten behandeld, waarbij met name veelal oudere mensen een beroep op hem deden. Dokter Oomen was in het ziekenhuis bekend als een gewaardeerd arts, die alle zorg voor zijn patiënten had. Ook in het politieke leven heeft hij een rol vervuld, eerst als voorzitter van de toenmalige KVP-Statenkringcentrale én later tot voor enkele jaren als voorzitter van het regionale CDA-Weert. Ook heeft

Oomen zitting gehad in het bestuur van het CDA-Lim-burg.

De uitvaartmis is dinsdag 21 mei om 11.30 uur in de Weerter Martinuskerk, waarna de begrafenis op het kerkhof aan de Molenpoort.

Tags: ,