Bommel van, Jan


Allen, die jou gekend hebben, weten nu wat wij missen.

Ter dankbare nagedachtenis aan
JAN VAN BOMMEL

echtgenoot van
NELLIE CARIS

Hij is geboren te Leveroy op 19 mei 1936. Aldaar stierf hij thuis op 11 mei 1985, omringd door zijn echtgenote en kinderen. Geheel bij bewustzijn en met volle instemming ontving hij enkele dagen voor zijn overlijden het H. Sacrament der Zieken. We hebben hem ter ruste gelegd op het parochie-kerkhof te Leveroy na een plechtige Eucharistie-viering op woensdag 15 mei 1985.

Pap, we hebben veel verdriet om je heengaan, we konden je nog lang niet missen. Maar temidden van dit verdriet blijf je met grote dankbaarheid in onze herinnering staan. We bedanken je dat je niet alleen “vader” was, maar ook onze grote vriend; we bedanken je dat we in jouw nabijheid onszelf mochten zijn; we bedanken je dat we aan jou mochten zeggen wat we dachten; we bedanken je dat je voor ons een “thuis” schiep waar we konden uithuilen en op- • nieuw beginnen; we bedanken je vooral, omdat je 25 jaar lang in grote liefde en trouw en in een harmonieus huwelijk zoveel van mam hebt gehouden.

Jullie konden samen spreken en samen zwijgen, jullie konden samen feesten en samen rouwen, jullie konden samen winnen en samen verliezen, jullie konden samen bidden en samen danken. Jullie raakten nooit op elkaar uitgekeken, maar je bleef elkaar boeien in creatieve trouw. We zijn je daar ontzettend dankbaar voor! En, pap, we herinneren ons hoe je gezorgd hebt voor ons en hoe je met grote belangstelling onze wegen hebt gevolgd. Alles had je voor ons over, niets was je teveel. Je was onze rots in de branding. Jammer dat je midden in de bouw bent we geroepen. Maar we blijven van je houden, omdat je ons een voorbeeld gaf van volhardend doorzetten. Niet kunnen bestond voor jou niet, je pakte alles zelf aan en je stond nergens voor. Je hebt ons geleerd om nooit bij de pakken te gaan neer zitten, maar altijd aan te pakken. Dát zullen we samen met mam doen, zowel thuis als op jouw bedrijf. We zijn gelukkig dat we de laatste weken samen met mam voor jou hebben mogen zorgen en dat je thuis vredig en stil van ons bent heengegaan. Rust nu in vrede. Moge de goede God en Vader jouw leven opnemen in een altijddurend leven, waardoor je met ons verbonden blijft. Mam en wij, de kinderen, zullen en kunnen je nooit vergeten!! Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn dierbare man en onze pap, zijn wij U heel erg dankbaar.
Nellie van Bommel – Caris en kinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 30 juni 1985 om 10.00 uur.

Categories :