Cuijpers, Tjeu


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

TJEU CUIJPERS
begiftigd met het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice

echtgenoot van
MARIA STEIJVERS

Hij is geboren te Leveroy op 21 september 1913. Na een welbesteed leven en voorzien van het H. Sacrament der Zieken is hij vredig in de Heer overleden op 29 maart 1985. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het parochie-kerkhof te Leveroy na een plechtige Eucharistieviering op woensdag 3 april 1985.
Geen mens is onmisbaar. Toch zal onze overledene erg gemist worden in de kring van zijn familie. Zijn zorgzame echtgenote mist haar goede man, met wie zij meer dan 45 jaren was getrouwd. Zijn kinderen en kleinkinderen missen een meelevende en hartelijke vader en opa, voor wie nooit iets teveel is geweest. Hij zorgde voor hen zoals een echte vader betaamt en hij leefde met zijn kinderen en kleinkinderen mee, vol hartelijkheid en belangstelling. Maar ook de parochie Leveroy zal hem missen. Meer dan 60 jaar was hij elke zondag present in de kerk om er Gods lof te zingen. En dat was voor hem geen “moeten” maar “mogen.” Hij was blij dat hij zijn zangtalenten kon stellen in dienst van de parochie Leveroy.
Daarom verleende de Kerk hem uit respect en dankbaarheid het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. En hij was er zo blij mee als een kind. Zijn leven stond in het teken van tevredenheid. Hij was tevreden met zijn werk en met zijn dieren. Zijn schapen en paardjes waren vrienden van hem en met gepaste trots kon hij erover praten alsof het mensen waren. Maar vooral was hij gelukkig en tevreden met zijn gezin. Dankbaar, heel dankbaar nam hij de hulp aan toen hij de laatste tijd zelf hulpeloos was geworden. En hij voelde zich getroost en gesterkt, toen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dag en nacht in zijn nabijheid waren. Daardoor ook kon hij vredig en rustig sterven, geheel opgebrand als een kaars, maar op zijn gezicht de tevreden trek van een man die weet waarvoor hij heeft geleefd. En zo geven wij onze dierbare “pap” af aan de Schepper, Die hem zal aanvaarden als Zijn trouwe dienstknecht.

In Gods geborgenheid zal hij nu voor eeuwig mogen zingen: „Te Deum laudamus,” U Heer loven wij!!

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van pap, zeggen wij U heel hartelijk dank. M. Cuijpers – Steijvers, kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 19 mei a.s. om 10.00 uur.