Afdeling uitmuntendheid Fanfare


PN: In ’t maandblad  Caceilia van maart 1985 stond bovenstaande foto van leden van fanfare Concordia.
Beneden van links naar rechts: Frank Korten, Jacqueline Kuppens, Natalie Stultiëns, Eric Moonen, Roger Hanssen.
Boven van links naar rechts: Remco Kwaspen, Sylvia Kuppens, Marcel v/d Schoor en geheel rechts Karel Verlaek.

Afdeling uitmuntendheid, fanfare:

Relatief groot was het nivoverschil in deze afdeling, met name tussen fanfare Concordia uit Leveroy onder leiding van Theo Schreurs enerzijds en de drie andere korpsen: fanfare Ons Genoegen uit Wognum onder leiding van Nico Braas, fanfare Wilhelmina uit Volendam onder leiding van Cor Lakeman en fanfare St. Caecilia uit Ammerzoden onder leiding van Jos Banens.

Een mooie klank, goede solisten, veel durf en overtuiging en de nodige sfeer kenmerkte het optreden van de fanfare uit Leveroy, die op enthousiaste en fanatieke manier werd geleid door Theo Schreurs, soms met ietwat onbesuisd musiceren als resultaat. De blauwe kampioenswimpel (311 1/2 pnt.) was echter een terechte beloning voor dit komplete korps, dat beslist een aanwinst is voor de ere afdeling. In tegenstelling hiermee musiceerden de andere deelnemers in deze afdeling wat vlak, wat voorzichtig, bijvoorbeeld in het uitwerken van dynamische kontrasten, wat betreft tempokeuze en ekspressie. Bovendien was in deze gevallen van een mooie fanfareklank niet of nauwelijks sprake. Vooral in de fortissimogedeelten ging het bugleregister veelal verloren bij deze korpsen.

Tags: ,