Geraeds, Sjaak


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

SJAAK GERAEDS

Sjaak is geboren te Leveroy op 26 januari 1915. Na een welbesteed leven overleed hij in het St. Jans Gasthuis te Weert op 13 januari 1985. Tevoren heeft hij bij volle bewustzijn het H. Sacrament der Zieken ontvangen. Na een plechtige Eucharistieviering hebben we hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof van zijn geliefd Leveroy op 17 januari 1985.

Een gemeenschap wordt armer als er goede mensen sterven. Dit is van toepassing op Sjaak Geraeds. Hij was een hartelijke man, wiens leven bestond in hard werken en grote bezorgdheid voor zijn huisgenoten. In zijn ogen zag je zijn ziel, in zijn gebaren leefde zijn hart. Men kon altijd op hem rekenen en in hem was geen bedriegelijke schijn. Hij was eenvoudig van aard en wilde nooit in de schijnwerpers staan. Toch heeft hij in stilte veel voor anderen gedaan, soms en vooral in de oorlog met gevaar voor eigen leven. Daardoor heeft hij zich veel vrienden verworven, vrienden die hem trouw bleven uit diepe dankbaarheid. Zijn liefde voor de natuur is bij ieder bekend, alsmede zijn grote zorg voor de dieren die hij moest verzorgen. Hij ging met ze om alsof het mensen waren en als vriend van vele kinderen, leerde hij hen op een boeiende wijze hoe de Schepper wil dat wij omgaan met grote en kleine dieren. Uiterst bereidwillig was hij als er een beroep op hem werd gedaan, altijd bereid om te helpen. Nooit deed hij dat om op de voorgrond te komen, maar wel steeds met de echtheid van helder water, met ogen die je niet ontwijken, maar die je wel toegang gaven tot zijn hart. Sjaak had een mooi en ongekunsteld geloofsleven, zonder franje, maar wel gegrondvest in een vanzelfsprekend vertrouwen op God. Wij geven hem nu uit handen en vertrouwen hem toe aan zijn Schepper. Moge hij, na zijn arbeidzaam en welbesteed leven, rust vinden bij de Vader voor Wie alles leeft. Moge hij, die hield van de intieme geborgenheid van het Leveroyse land, rusten in het Heilig Land van God, Die Zijn trouwe dienaar in grote liefde zal aanvaarden.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare Sjaak, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Geraeds Familie Roost.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 3 maart 1985 om 10.00 uur.