Houben – Biemans, Maria


Dankbaar blijven wij gedenken

MARIA JOANNA BIEMANS

weduwe van
BERNARDUS THOMAS HUBERTUS HOUBEN

Zij is geboren te Maarheeze op 8 januari 1898. Na tijdig voorzien te zijn geweest van de H. H. Sacramenten der Zieken, overleed zij thuis, na een liefdevolle verzorging, op 31 december 1984. Na een plechtige Eucharistieviering hebben we haar begraven bij Pap op 3 januari 1985.

Mam, in ‘t “kèmerke” bij Fien en Jac; dit voor ons zo vertrouwde beeld is niet meer! Wij zullen haar missen. In haar leven heeft ze op jonge leeftijd de zorg voor het huis-houden, door het sterven van haar eigen moeder, op zich genomen. Zorgen heeft ze ook om haar eigen gezondheid gekend. Ongevraagd moest ze vanaf 1958, toen Pap overleed, de zorg voor ons hele gezin op zich nemen. Desondanks wist ze met liefde en blijmoedigheid ons op te vangen, te sturen en voor te gaan op onze levensweg.

De band binnen ons gezin en de familie, betekende veel voor haar. Ze was voor ieder-een belangstellend en had een luisterend oor voor groot en klein. Haar trots waren haar kleinkinderen. Bezorgd en tevens dankbaar was ze voor het feit tot het laatst te kunnen wonen in het huis dat haar zo dierbaar was. De laatste jaren waren voor haar moeilijk te aanvaarden. Het steeds minder zien en het slechter ter been zijn, plaagden haar zeer. Desalniettemin bleef haar leven voor ons tot aan het einde volop de moeite waard. Wij geven haar nu terug aan de Schepper, voor Wie zij geleefd en in Wie zij gestorven is, in het geloof en het vertrouwen dat ze haar welverdiende rust mag vinden samen met Pap.

Mogen zij beiden rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van Mam, zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen Houben,
en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden te Leveroy in de St. Barbarakerk op zondag 17 februari 1985 om 10.00 uur.