Geraets, Godefridus


Ter dankbare nagedachtenis aan

GODEFRIDUS GERAETS

echtgenoot van

ANNA MARGARETHA MARIA HEIJNEN

Hij werd geboren te Neer op 16 februari 1897. Na een welbesteed leven en een liefdevolle verzorging in “Huize Beek en Bos” te Heythuysen, ging hij aldaar van ons heen, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, op 24 mei 1984. Na een plechtige Eucharistieviering, hebben wij hem ter ruste gelegd naast het graf van zijn dierbare echtgenote op zaterdag 26 mei d.o.v. op het paro-chiekerkhof te Leveroy.

——

Godefridus Geraets was een man uit één stuk, onkreukbaar en eerlijk. Overal waar mensen geholpen moesten worden, sprong hij in de bres en men deed niet gauw tevergeefs een beroep op hem. Jarenlang nam hij een belangrijke plaats in, in het gemeenschapsleven van Leveroy en mede door zijn vasthoudendheid kwam het Groene Kruis tot stand. Vele uren van zijn oude dag heeft hij in Leveroy, met de grootste zorg als secretaris van de Bejaardenvereniging, besteed aan de ontspanning van de ouder wordende mens. Hij zat nooit stil en bleef op hoge leeftijd nog altijd actief, totdat voor hem ook het uur aanbrak dat hij in alle rust zich moest laten verzorgen in Huize Beek en Bos, een verzorging die tot aan het laatste uur van zijn leven met grote toewijding en liefde gebeurde. Onze dierbare overledene was ook en vooral een goede vader en opa. Met grote belangstelling volgde hij het wel en wee van zijn kinderen en kleinkinderen en het was hem een grote vreugde als zij bij hem op bezoek kwamen. Hij was een tevreden mens als hij hoorde dat het met hen goed ging. Heel zijn leven werd gedragen door een onwrikbaar en intens geloof. In dat geloof heeft hij geleefd en is hij gestorven. Met dat geloof wist hij ook de plotselinge dood van zijn lieve echtgenote subliem te verwerken. Zijn dagelijks leven stond geheel in het teken van de grote Vader, in Wie hij een vertrouwen had dat bergen kon verzetten. Moge deze Vader van hemel en aarde hem nu aanvaarden als de trouwe dienstknecht. Moge hij samen met moeder rusten in vrede!!

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begra-fenis van vader, zeggen wij U hartelijk dank. Kinderen Geraets en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 15 juli 1984 in de St. Barbarakerk te Leveroy, om 10.00 uur.

godefridus geraets
Categories :