1984 – Prins Sjra I

Met de moderne vastenavondsviering wil het in Leveroy toch maar niet
lukken. Naar oud gebruik gaan ze daar nog steeds met de “foekepot”
rond. U ziet hier een opname van een der dorpsnotabelen, die er lustig op
los “foekepot”.

Categories :
Tags: ,