Onderwijs in Leveroy niet katholiek genoeg


* Drie dochters van het echtpaar Kessels. Van links naar rechts: Karin (12), Pauline (8) en Liesbeth (11).

(Van onze verslaggever HEYTHUYSEN – “Ik vraag me af of samen naakt douchen na de gymles ook bij het rooms-katholiek onderwijs hoort”. Dat zegt landbouwer Mathieu Kessels uit Heythuysen, die gistermorgen door de Roermondse rechtbank voor het overtreden van de leerplichtwet tot een geldboete van 500 gulden, waarvan de helft voorwaardelijk, veroordeeld werd.

Begin april 1982 haalde de 54-jarige Kessels zijn dochters Karin en Liesbeth, die nu resp. 12 en 11 jaar oud zijn, van de St. Barbaraschool in Leveroy. Sindsdien volgen zij, evenals hun zusje Pauline (8) en hun broertje Frank (14), onderwijs aan de St. Michaelschool in Teteringen bij Breda. Volgens Kessels een juiste keuze, omdat deze school zich strikt houdt aan de regels van de RK kerk.

Elke maandagmorgen brengt mevr. Kessels haar kroost naar Teteringen en elke vrijdagmiddag haalt ze het viertal weer op. In Teteringen volgen de kinderen Kessels onderwijs samen met 35 andere kinderen uit heel Nederland. Een staf van 14 leerkrachten, die dit werk helemaal gratis doet, staat hen terzijde. De school kent overigens geen internaat, maar de kinderen zijn ondergebracht bij pleeggezinnen waar ze een streng katholieke opvoeding krijgen.

Justitie

Boer Kessels vroeg bij de gemeente Heythuysen ontheffing aan van de leerplichtwet Omdat Karin en Liesbeth al in Leveroy op school waren, kreeg hij voor hen die ontheffing niet. Wel voor Pauline, omdat ze bij haar ‘verhuizing’ naar Teteringen nog niet op de lagere school zat. Het niet krijgen van die ontheffing is dan ook de reden, dat Kessels met de justitie in aanraking is gekomen. De kantonrechter in Roermond veroordeelde hem vorig jaar april tot een geldboete van 500 gulden, maar dat zinde Kessels niet en hij ging in beroep bij de Roermondse rechtbank. Ook daar kreeg hij geen gelijk, al werd de boete met de helft verminderd.

Wetten

Kessels laat het er echter niet bij zitten. Hij kondigt aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij legt uit waarom: “De ouders van de andere kinderen, die in Teteringen op school zitten, hebben die ontheffing wél gekregen. Ik kan me niet voorstellen, dat de wetten in het arrondissement Roermond anders zijn dan in de rest van Nederland. Bovendien heeft de school in Teteringen een algemene ontheffing van het ministerie van onderwijs. Als dat nog niet genoeg is voor de rechtbank in Roermond weet ik het ook niet meer”.

Schaamte

Bij de St. Barbaraschool in Leveroy moesten de dochters van Kessels samen met de andere meisjes naakt onder de douche. .”Dat was verplicht op die school”, aldus een boze Kessels, “en daar konden mijn kinderen niet tegen. Dat druiste in tegen hun schaamtegevoel. Ik heb op een goede dag die onderwijzer gebeld en heb hem gevraagd waarom dat allemaal zo moest gaan. Ik kreeg toen te horen, dat dit op de St Barbaraschool verplicht was. Toen ik hem vroeg mij die regel eens te tonen, liep het telefoongesprek Vast”.

Leer

De douchekwestie is overigens niet de hoofdreden waarom Kessels zijn kinderen in Leveroy van school heeft gehaald. Het godsdienst-onderricht en de katholiciteit van het onderwijs in Leveroy is naar de mening van Kessels ook niet volgens de leer van de kerk. “In Leveroy wordt de kinderen geleerd van onderen naar boven te denken en niet vanaf God naar onderen zoals het behoort. Het gaat mijn vrouw en mij uitsluitend om het geloof. Wij willen precies volgens de regels van de kerk leven en ook volgens de encycliek Humanae Vitae van paus Paulus VI. Daarom zijn we ook tegen samen wonen, voorbehoedsmiddelen en kunnen we weer huwen na scheiding niet goedkeuren”.

Vulgair

De klachten van het echtpaar Kessels tegen de manier van onderwijs geven zijn overigens bekend bij het onderwijzend personeel en de pastoor van Leveroy. “Op een ouderavond heb ik eens tegen de pastoor gezegd, dat wie niet naar de paus en de richtlijnen van de kerk luistert niet meer katholiek is. De pastoor werd toen kwaad, dat hij opstond en zei: als ik naar de letter van de wet moest luisteren, ging ik morgen nog uit de kerk”, zegt Kessels.

Ook zint het Kessels niet, dat de boeken, die zijn kinderen via de bibliotheek te lezen kregen, niet al te netjes waren. “Die boeken waren voor mij vulgair, maar toen ik het schoolhoofd daarop attendeerde, zei hij dat iedereen daar zijn eigen opvatting over had. Voor Kessels is de school van Leveroy overigens een afgesloten hoofdstuk. Hij is blij, dat zijn kinderen nu goed katholiek onderwijs krijgen.

Verzinsel

De heer M. Kwaspen, hoofd van de St Barbaraschool in Leveroy, ontkent ten stelligste, dat na het vertrek van de kinderen Kessels de doucheregels veranderd zijn: “Dat is een verzinsel van hemzelf. Er is niets veranderd. Daar is ook geen enkele aanleiding toe. Dat samen douchen is al 10 jaar verplicht Toen de sportzaal in Leveroy gereed kwam is in overleg met de inspectie van het onderwijs en de ouders geregeld, dat de kinderen na het gymmen verplicht  moesten douchen. Daar heeft nooit iemand over gemopperd. Ook de heer Kessels niet Dat is pas achteraf gebleken toen hij zijn dochters van school haalde. Tevoren heeft Kessels zijn bezwaren nooit kenbaar gemaakt Wij houden ons gewoon aan de gemaakte afspraak en dat is eigenlijk alles wat gebeurd is”.
Pastoor J. Nijhof van Leveroy was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

Boen haalt kinderen

van school
SE

Tags: ,