Adriaens, Giel


Voor velen van ons blijft in
dankbare herinnering voortleven

GIEL ADRIAENS

echtgenoot van
HENDRINA HOMPES

Hij werd geboren te Leveroy op 24 april 1914 en overleed thuis te Weert op 13 december 1983. Hij werd ter ruste gelegd op het St. Martinus-kerkhof te Weert op 17 december d.o.v.

Vee! te vroeg en te snel – naar menselijke berekeningen – hebben wij van hem afscheid moeten nemen, terwijl wij nog zo graag vele gelukkige jaren hadden willen samen zijn. Want hij was een fijne, zorgzame man voor moeder, een fantastische vader voor zijn kinderen en een heerlijke opa voor zijn kleinkinderen.

Samen met hen kon hij de moed opbrengen om dit laatste moeilijke jaar, toch nog van de vele kleine dingen te genieten. Wij zijn dankbaar dat zijn laatste wens, om thuis in vrede te mogen sterven, in vervulling is gegaan.

Een deel van zijn leven was zijn liefde voor de natuur en om die te beschermen was hem geen moeite teveel. Met pijn in zijn hart heeft hij moeten toestaan dat zijn ;ie hem belette het laatste jaar hiervan te genieten. Maar door de goede verzorging thuis, welke mam hem gaf, werd dit gemis makkelijker verwerkt en zou hij volgens zijn eigen woor-den dit laatste jaar thuis voor geen goud hebben willen missen.
Tot het laatste moment begroette hij ieder-een met een glimlach omdat spreken hem moeilijk viel. Laat hem zo in onze herinnering blijven voortbestaan. Mogen de engelen onze diepgelovige en ar-beidzame pap sul geleiden naar het Hemelse Paradijs om daar voor altijd gelukkig te zijn in de Eeuwige Vreugde.

Voor Uw medeleven, ons betoond tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de be-grafenis van mijn man, onze vader, schoon-vader en opa, zeggen wij U van harte dank.
Adriaens Hompes Nelly en Jan Nijs – Adriaens, Diana Peter en Ria Adriaens Feijen. Anne, Giel.

Categories :