Hebben, Mathias


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

MATHIAS HEBBEN

echtgenoot van
ELISABETH VAN HOEF

De dierbare overledene werd geboren op 28 november 1914 te Heythuysen. Na een welbesteed leven overleed hij in het St. Jans Gasthuis te Weert op 11 november 1983, nadat hij het H. Sacrament der Zieken had ontvangen. Hij is begraven op het parochie-kerkhof te Leveroy op 14 november d.o.v.

Wij hadden pap nog zo graag wat langer bij ons gehouden, maar het heeft niet zo mogen zijn. Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft. Pap was eenvoudig en heel gewoon, hij wilde nooit boven anderen uitsteken. Alles wat hij deed, deed hij met grote liefde voor zijn dierbare echtgenote en zijn kinderen en kleinkinderen. Zij zijn allen trots op hem.

Hij hield van de natuur, van dieren en vooral van zijn vogels, die hij koesterde alsof het zijn eigen kinderen waren.

Zoals zovelen heeft hij ook moeten omschakelen van landbouwer naar ander werk om zijn brood te verdienen. Hij heeft dat gedaan op een vanzelfsprekende wijze. Zeventien jaar lang volbracht hij zijn taak bij de Nederlandse Spoorwegen. En zo verdiende hij eerlijk de kost voor zijn grote gezin.

Hij was trouw in zijn huwelijk. Veertig jaar lang deelde hij lief en leed, vreugde en verdriet met zijn goede vrouw. Hem nu afgeven doet natuurlijk pijn, maar de herinnering aan zoveel mooie huwelijksjaren zal nu het verlies toch heel wat verzachten.

Wij geven pap uit handen. Wij zijn gerust omdat hij het gehaald heeft. Moge de Schepper van hemel en aarde hem nu ook aanvaarden als de trouwe echtgenoot, de goede vader en de lieve opa, die hij voor ons allen was.

Moge hij rusten in vrede!

Voor de blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van pap, zeggen wij U oprecht dank.

E. Hebben – van Hoef, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St Barbarakerk te Leveroy op zondag 8 januari 1984 om 10.00 uur.