beroemd Pools koor geeft concert in Leveroy


beroemd Pools koor geeft concert in Leveroy

Foto: Het Poolse koor “Chor Meski Politechniki Poznanskiej”.

Diep onder de indruk is het Poolse volk van de geweldige hulp, die o.a. het Nederlandse volk geboden heeft en nog reeds biedt, in de voor Polen zo moeiijke tijden.

Aan deze hulpverlening werd een zeer grote bijdrage geleverd door de regio weert. Op initiatief van het Weerter Mannenkoor werden eind 1982 inzamelingen gehouden, en tussen Kerstmis en Nieuwjaar vertrok een konvooi naar Polen waar, vooral in de steden Poznan en Warschau, dolgelukkige mensen met een gift uit Nederland werden verblijd. Niet alleen de deelnemers aan dit konvooi, maar ook het hele Weerter Mannenkoor; dat op uitnodiging van het koor ”Chor Meski Politechniki PozTianskiej” in juni van dit jaar, een zeer geslaagde concertreis naar Polen maakte, hebben met eigen ogen gezien hoe dankbaar het Poolse volk voor de geboden hulp is.

Genoemd Pools koor, dat het koor is Ven de Technische Hogeschool van Poznan maakt momenteel een concertreis door o.a. West-Duitsland. Het koor heeft, via het Weerter Mannenkoor, de wens te kennen gegeven een bezoek aan de regio Weert ie brengen en met het geven van concerten, namens heel het hele Poolse volk ”Dank U” te komen zeggen.

Het koor met zijn vele studenten, is beroemd in heel Europa. Concerten in Rusland, DDR, Bulgarije en Hongarije maar ook in Groot Britannie, Ierland, Denemarken, Frankrijk, Spanje en West Duitsland bezorgden het koor een klinkende naam. In 1982 werd het koor door hun eigen Paus in het Vaticaan ontvangen.

Op 10 november a.s. wordt o.l.v. Janusz Dzieciol opgetreden in de kerk van het Groene Woud te Weert. Kaarten voor dit concert, dat om 20.15 uur begint zijn verkrijgbaar bij het Weerter Reis- en Passageburo, Parallalelweg 28 te Weert, bij de leden van het Weerter Mannenkoor en evt. op de avond aan de kerk.

Op 11 november volgt een optreden in de kerk van Leveroy, een parochie waar veel steun aan de inzamelingsactie werd gegeven. Hier zal om 19.30 uur de avond worden geopend door fanfare “Concordia” waarna het Poolse koor te 20.30 uur het programma verder verzorgen zal.

Op 13 november om 11.45 uur wordt ; door het koor de Eucharistieviering op-geluisterd in de Martinus kerk te Weert, waar na de Dienst het Poolse Koor, samen met het Weerter Mannenkoor, het ”Gaude Mater Polonia”, ten gehore zal brengen, een lied dat in Polen als het tweede Volkslied geldt.

De organisatoren van dit uitzonderlijke muzikale gebeuren, aan wie slechts enkele dagen voorbereidingen werden gegund hopen dat uit deze regio veel belangstellenden deze concerten komen bezoeken.

=======

Tags: ,