Geld voor fietspad Leveroy-Kelpen


Kosten bijna 1,2 miljoen

(Van onze verslaggever)

NEDERWEERT-LEVEROY – Dank zij een forse subsidie van de provincie, kan de gemeente Nederweert overgaan tot aanleg van een fietspad van Leveroy naar Kelpen. Het wordt een fietspad ter breedte van 2 meter aan beide zijden van de weg. De totale kosten van het projekt, inclusief de grondaankopen, worden geraamd op f 1.160.000,-. Hierop zal een subsidie worden verkregen van in totaal f 749.700,-.

Een van de subsidie-voor-waarden is dat snel met het werk moet worden gestart. De gemeente Nederweert is onmiddellijk met het voorbereidende werk begonnen zodat op korte termijn tot aan besteding kan worden  overgegaan. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een openbare aanbesteding. Het krediet voor de uitvoering van het werk komt aan de orde in de raadsvergadering van dinsdag 25 oktober.

Grondstroken

In die raadsvergadering zal ook worden gesproken over een aantal grondstroken langs onverharde wegen, die door de gemeente zouden moeten worden gekocht van de ruilverkaveling „Oude Graaf”. De prijs bedraagt in totaal f 156.000,-. De gemeente vindt de prijs echter te hoog en heeft bovendien weinig interesse in de overname. Het voorstel van B en W aan de gemeenteraad is dan ook om niet akkoord te gaan met de door de ruilverkaveling voorgedragen grondoverdracht. Het gaat in totaal om ruim 6 hectaren grond.

Tags: ,