Beeren, Johannes


Ter dankbare nagedachtenis aan

JOHANNES HUBERTUS BEEREN

weduwnaar van
PETRONELLA VAN LIER

Vader werd geboren te Roggel op 4 augustus 1903. Na een welbesteed leven gaf hij het terug aan de Schepper op 23 september 1983.
Daarvóór heeft hij bij volle bewustzijn het Sacrament der Zieken thuis ontvangen. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij vader ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op woensdag 28 september 1983.
Een pracht mens is van ons heengegaan. Zijn leven als vader van een mooi gezin bestond uit werken en kerken. IJverig en arbeidzaam bouwde hij aan zijn boerderij samen met zijn nog niet zolang geleden overleden lieve vrouw. Maar vooral bouwde hij aan zijn gezin. Hij leerde zijn kinderen hoe je moet leven, namelijk: eerlijk, rechtvaardig, gelovig en de bereidheid om altijd anderen te helpen.

Hij was een man van de natuur en zijn grote liefde voor dieren bestempelde hem als de rasechte landman, die met de schepping omging als een geschenk. Zelfs op zijn oude leeftijd, toen het alsmaar moeilijker werd, bleef hij belangstelling houden voor het wel en wee van het boerenleven. Maar vooral toonde hij de allergrootste belangstelling voor het lief en leed van zijn kinderen en kleinkinderen, waar-voor hij de echte “vader” en “opa” bleef tot het allerlaatste ogenblik van zijn leven.

De dood van zijn goede echtgenote was voor hem een zwaar verlies, maar met de kracht van zijn voorbeeldig geloofsleven heeft hij dit indrukwekkend verwerkt. En dat geloofsleven was voor hem ook het centrum van zijn bestaan. Hij geloofde dwars door alles heen! Hij kon nog bidden met een overgave en een vertrouwen, waar menigeen stil van wordt. Gelukkig de kinderen en kleinkinderen die zulk een sterke, gelovige man tot vader en opa mochten hebben.

Met volle geruststelling geven wij hem nu. af aan de grote Vader, voor Wie alles leeft. Moge hij daar, samen met moeder, de rust vinden die zij allebei werkelijk verdiend hebben.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden en bij de begrafenis van vader en opa, zeggen wij U allen oprecht dank.

Kinderen Beeren en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 13 november 1983 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.

Categories :