Pro Ecclesia voor Tjeu Cuypers


Pastoor J. Nijhof heeft zaterdag in Leveroy de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt aan de 70-jarige Tjeu Cuypers tijdens de St. Ceciliaviering van het kerkelijk mannenkoor. Cuypers is zestig jaar lid van dit koor. Toen hij tien jaar was, stuurde zijn onderwijzer hem het oksaal op, omdat hij het best met het koor kon meezingen. Sindsdien heeft Cuypers het koor nooit meer de rug toegekeerd, ook niet in „moeilijke” tijden. Pastoor Nijhof prees de jubilaris voor zijn inzet en plichtsbetrachting. „Vooral de laatste jaren is de gang naar de kerk en het beklimmen van het oksaal voor u een martelgang geweest, omdat uw hart het wat laat afweten, maar u wilde bij het koor zijn”, aldus de pastoor. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in gemeenschapshuis Leverona, waarbij ook burgemeester Kessels van Nederweert aanwezig was, kwam fanfare Concordia de jubilaris een serenade brengen.

Tags: ,