Boerderijfeest / Geschiedenis Thomassenhof

Boerderijfeest op Thomassenhof

Zaterdag 13 augustus a.s. te Leveroy
Fanfare Concordia organiseert op zaterdag 13 augustus een boerderijfeest op de binnenplaats van Thomassenhof aan de Kerkstraat te Leveroy.

Het erf van deze boerderij verkeert nog in de autenthieke staat en ademt nog steeds de sfeer van 100 jaar geleden. Bezoekers kunnen zelfs bier nuttigen uit pullen die vervaardigd zijn in de vorige eeuw.

Het huisorkest wordt gevormd door de ”maaskapel” uit Wessem.

Later op de avond zal onder de aanwezigen een veulen worden verloot. De trekking zal worden verricht door de gast-vrouwe, mevr. Naus-Houben, dochter van voornoemde Bernardus Thomas Houben.

Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom en zoals dat bij een gastvrije hof hoort, wordt er geen entree geheven.

Geschiedenis van Thomassenhof

Dé hof werd in 1804 gebouwd, waarschijnlijk door Petrus Thoams Houben, geboren op 22-12-1766 als zoon van Gerardus Houben en Antonia op ’t Roodt die in 1768 Schreurshof gebouwd hadden. Petrus Thomas trouwde op 26-04 1796 te Bergeyk met Josephina Francisca Raupp. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren t.w.: Godefridus, Mattyas, Alexander en Petrus.

Na de dood van Petrus Thomas op 01-04 1817 verhuisde Josephina met haar zoons-weer naar Bergeyk waar zij in 1822 op 55-jarige leeftijd overleed. Wie de leer-
looierij en zadelmakerij (want Thomassenhof was oorspronkelijk geen boerderij) van 1817 tot 1846 beheerde is niet duidelijk, zeker is echter wel dat in 1846 een zekere Petrus Thomas Hubertus Houben eigenaar werd van de hof.

Petrus Thomas Hubertus was op 30-01 1815 geboren als zoon van Mattyas Houben (broer van de in 1817 overleden Petrus Thomas) en Maria Theodora Vermeulen en werd Thoeem genoemd. Hij was waarschijnlijk ook degene die een café startte, een deftig café waar vrijwel geen gepeupel of Nederweerter volk kwam en waar ook een apart lekker zoet bier getapt werd. De dochter van Thoeem, Marian, schijnt een zeer goede gastvrouw te zijn geweest. Iedereen betreurde het dan ook dat ze haar moesten missen toen zij trouwde met Jean Renier Joris-sen.

De ”Klare” die in het café geschonken werd, kwam van enkele broers van Thoeem die op Schreurshof een distileerderij hadden.

Toen Thoeem op 10-02 1887 overleed werd de zaak overgenomen door zijn, op 10-08 1855 geboren, zoon Gerardus Hubertus (Thoeemisse Graadje). Graad trouwde op 28-11 1887 met Maria Philiphina Jorsissen.

Zadelmaker was Graadje nog wel maar de leerlooierij liet hij voor wat het was en ging steeds meer overschakelen op het boerenbedrijf zodat na verloop van tijd ook de zadelmakerij verdween en in 1914 ook het deftige café.

Graadje was echter geen volleerd boer en kon ook niet zo goed omgaan met paard en wagen. Daarom had hij ook altijd 1 knecht en minstens 1 daghuurder in dienst.

De eerste volwaardige boer op Thomassenhof was Graadjes zoon Bernardus Thomas Houben die op 26-07 1896 werd geboren en twee jaar voor de dood van zijn vader (deze overleed op 06-07 1932) trouwde met Maria Joanna Biemans. Thoeemisse Bernard was evenals zijn voorvaderen kerkmeester en werd bij de oprichting van fanfare Concordia penningmeester van deze vereniging, die hij steeds een warm hart toegedragen heeft tot aan zijn dood op 17-01-1958.

Tags: