BP vergoedt schade niet “trillingen niet de oorzaak”


De 71-jarige Pijpers in zijn woonkamer, die in het midden in de lengte wordt doorsneden door een centimeters dikke ‘drempel*.

(Van onze verslaggever) LEVEROY – Het echtpaar Pijpers (71) in Leveroy zit sinds enige dagen in zak en as nadat de Britse Petroleum Exploratie Maatschappij Nederland heeft laten weten vooralsnog niet van plan te zijn om de schade aan zijn huis te vergoeden.

Het echtpaar werd op zaterdagmorgen 16 oktober in de vroege ochtenduren opgeschrikt door een kortstondige ‘aardbeving’, gepaard gaande met enkele doffe explosies en doordringende trillingen. De beving was plaatselijk zo hevig dat niet alleen het echtpaar in paniek naar buiten liep maar ook de bewoners van nabijgelegen panden aan de Sillenhoek, In eerste instantie dacht iedereen een grondverzakking.

Schade

Na de beving bleek dat er forse schade was aangericht aan het huis van de familie Pijpers. In de muren bleken scheuren te zitten, dakbalken waren ontwricht wandtegels en dakpannen zaten los en in de woonkamer van de familie Pijpers ontstond in de betonnen en met betegelde vloer, over de gehele lengte een een centimeters hoge drempel. Ook in het naburige pand van de familie Van Lierop waren scheuren in de zijmuren ontstaan.

De explosies waren het gevolg van een seismisch onderzoek dat door BP op 220 meter afstand van het het huis van de familie Pijpers werd verricht naar de aanwezigheid van gas en olie in de bodem.

Een woordvoerder van BP wees de verantwoordelijkheid voor de schade vanaf het begin van de hand Bij BP achtte men het toen niet onwaarschijnlijk dat de schade aan het huis was veroorzaakt door een werkelijke aardbeving, omdat
Leveroy op de zgn. Peel-rand ligt. Bij de seismologische instituten werden op die dag echter geen bevingen geregistreerd

Onderzoek

Ondanks de ontkenning van de zijde van BP liet deze maatschappij toch een onderzoek verrichten door het adviesbureau voor bouwkunde G.van Zalingen in Eindhoven. Dit bureau kwam in een rapport tot de conclusie dat de trillingen “hoogst waarschijnlijk niet de oorzaak zijn van de geconstateerde gebreken”.

Het bureau Van Zalingen zegt verder dat de juiste oorzaak van de schade aan de tegelvloer in de huiskamer niet meer is na te gaan. Ook konstateert de rapporteur dat er tegels los liggen in de gang en in de badkamer, ‘maar die kunnen ook zijn losgeraakt zonder direkte invloed van bui ten’,aldus Van Zalingen. De scheur in de buitenmuur wijt hij aan ‘krimp’ en het ontwrichten van de dakbalken aan het gebruik van mindere kwaliteit hout en de afwerking die te wensen zou . overlaten.

Op grond van dit onderzoek heeft ook de verzekeraar Interpolis’ in Roermond Pijpers laten weten weinig te voelen voor een schadevergoeding. Indien Pijpers toch zijn recht wil hebben dan is Interpolis alsnog bereid een onafhankelijk onderzoek te laten instellen door T.N.O. in Delft. Mochten de conclusies van dit instituut ook negatief uitvallen voor Pijpers dan komen de 4 á f 5000,- kosten wel voor zijn rekening.

Des duivels

De 71-jarige Pijpers die het huis vijf jaar geleden heeft gekocht van zijn spaarcentjes, na 50 jaar te hebben gewerkt als kleine boer, is des duivels over de handelwijze van de verzekeringsmaatschappij en BP. „Als ze bij iemand op het land maar even komen voor een meting, wordt er met het geld gesmeten, maar als er werkelijk schade wordt aangericht dan probeert men er onderuit te komen met een onderzoek van een expert die dan wel door hun wordt betaald. De man kan echter geen verklaring geven voor de ‘molshoop’ in mijn woonkamer.

En er zijn goed genoeg mensen die kunnen getuigen dat er tot op het moment van die explosies niets aan de hand was met de vloer van mijn huiskamer. Mijn vrouw en ik zitten nu al vijf maanden met de schade en als men nog even doorgaat met die juridische touwtrekkerij dan hoeft het niet meer, want wij gaan er emotioneel aan kapot”, aldus een verontwaardigde Pijpers.

Tags: ,