Nijhof is een geliefd “doper”


Categories :
Tags:

Vaak komen relaties van mij vragen om hun kindje te laten dopen in Leveroy. Hier is het Josien met haar familie uit Neer die het Doopsel ontvangt.