heel even een echt kerstkind


Op 1 januari 1983 is Mark Vermij uit de Beemderhoek gedoopt door pastoor Nijhof in de kerk van Leveroy. De kerststal stond nog in de kerk. De ouders van Mark hebben na de doop hun kindje even gelegd op de plaats van HÉT KIND! Een echt levend kerstkind dus ! Heel even maar !!

Tags: ,