Reijnen, Joannes


Dankbare nagedachtenis aan

JOANNES REIJNEN

echtgenoot van
MARIA PARREN

Hij werd geboren te Ittervoort op 22 augustus 1899. Na een welbesteed leven overleed hij in Leveroy op 21 december 1982.

Op 24 december hebben wij hem, na een plechtige Eucharistieviering, ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Uiterlijk vaak schijnbaar onbewogen, maar altijd innerlijk vol zorg voor zijn werk en belangstelling voor zijn kinderen en kleinkinderen, ging hij door het leven. Dat leven stond lange tijd in het teken van zorgzame arbeid als landbouwer op de “Aorebos” te Heythuysen. Samen met zijn lieve echtgenote stichtte hij aldaar een mooi gezin, een gezin om trots op te zijn. En hij wás er ook trots op en genoot er geweldig van als de kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen in zijn bejaardenwoning in Leveroy. Ondanks de rust die hij in Leveroy genoot, bleef hij landbouwer in hart en nieren. Hij stond met de zon op en kon vooral in de mooie seizoenen van het jaar buiten volop genieten van de weilanden en de akkers, van het vee en de natuur. Hij was ermee vergroeid.

Met een soms benijdenswaardige humor en opgewektheid ging hij niet de mensen om en zelfs de laatste tijd, toen zijn echtgenote in een verpleegtehuis moest worden opgenomen, bleef hij zichzelf. Elke avond bezocht hij haar in Weert en bevestigde daarmee zijn meer dan 45 jaren durend gelukkig huwelijksleven. Hij klaagde nooit, maar accepteerde het leven als een onontkoombaar gegeven. De kracht daartoe ontving hij in zijn sterk geloof. Hij ging elke morgen naar de kerk en ontving de communie. Weer of geen weer, als het enigszins kon was hij present. Hij deed dit zonder ophef van woorden maar uit een diepe overtuiging. En zo was zijn geloof zo vast als een rots. In dit geloof is hij in alle stilte plotseling gestorven. Wij geven hem af, wetend dat onze goede God zijn trouwe dienaar Sjang als vriend zal verwelkomen. Moge hij rusten in vrede.

Voor Uw hartelijke blijken van medeleven, ons betoond na het plotseling overlijden en bij de begrafenis van hem, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U van harte dank. M. Reijnen Parren Kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 13 februari 1983 om 10.00 uur.

Tags: ,