Frenken, Geertrudis


Ter dankbare nagedachtenis aan

GEERTRUDIS FRENKEN

Zij werd geboren te Leveroy op 9 mei 1890. Na een waardevol en welbesteed leven is zij gestorven in het Bejaardenhuis te Wessem op 21 december 1982. In Leveroy werd zij begraven op 24 december 1982, na eerst met haar in de parochiekerk Eucharistie gevierd te hebben.

Het is een hele uitverkiezing als mensen een hoge leeftijd bereiken en dan nog geestelijk een vitaliteit bezitten die bewondering af-dwingt. Maar zo was het wel bij onze dierbare overledene. Haar lichamelijke krachten lieten het stilaan afweten, maar haar geestelijke spankracht was op haar hoge leeftijd benijdenswaardig. En elke dag uitte zij daarover haar grote dankbaarheid aan het adres van de Schepper. Iedereen had respekt voor haar omdat ze met mensen en dingen omging op een zeer beschaafde, keurige, zelfs ietwat aristocratische wijze, waardoor zij trachtte de medemensen nooit te kwetsen, maar ze wel eerlijk en rechtvaardig behandelde.

Als alleenstaande, ongehuwde vrouw bezat zij een enorme wilskracht, waardoor zij alle tegenslagen en verdrietigheden in het leven moedig en zelfstandig te boven kwam. En vooral dit; zij heeft geleefd met een heel groot geloof. Zij was godsdienstig en vroom. God was haar Vader, de kerk was haar lief, de rozenkrans was haar wapen en dagelijks wilde zij gesterkt worden door het leven van Christus in de heilige communie. En ze, legde zij haar waardevolle leven in de handen van de Scheppende God, die altijd haar Vader was. Moge deze goede Vader haar nu ook als trouwe dienares accepteren en moge zij in het land der Belofte rusten in vrede.
Wij zeggen U hartelijk dank voor Uw sympa-thieke wijze van meeleven na het overlijden en bij de begrafenis van Geertrudis Frenken.

Familie Frenken.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden te Leveroy in de St. Barbarakerk op zondag 13 februari 1983 om 10.00 uur.

Categories :