Aardbeving in Leveroy: Woningen ontzet na ondergrondse explosie


•De heer Pijpers demonstreert met een melkfles hoe scheef de vloer is ge- \ worden.

LEVEROY – Een kortstondige ‘aardbeving’ gepaard gaande met enkele explosies beeft forse schade aangericht aan de huizen van de families Pijpers en Van Lierop aan de Sillenhoek in Leveroy.

In de naast elkaar gelegen panden ontstonden scheuren in de muren, dakbalken raakten ontwricht. Wandtegels en dakpannen lieten los en in de woonkamer van de familie Pi pers ontstond in de betonnen en met tegels belegde vloer over de gehele lengte een centimeters hoge drempel. Hoe groot de werkelijke schade is durft nog niemand te zeggen en over de oorzaak tasten de deskundigen vooralsnog in het duister.

Voor beide families is het echter zonneklaar dat de ‘aardbeving’ het gevolg is van de explosies die zaterdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur op goed 200 meter van de huizen in het veld werden veroorzaakt, bij een seismisch onderzoek naar de aanwezigheid in de bodem van olie en gas. Dit onderzoek wordt al geruime tijd in Midden-Limburg verricht door de aannemersfirma Prakla-Seis-mos’ uit Weert, in opdracht van de Britse Petroleum Maatschappij Nederland (BP).

Door het tot brengen van springstof-ladingen even onder het aardoppervlak worden trillingen veroorzaakt die doorgaan tot de diepere aardlagen. Aan de hand van terugkaatsende echo’s kunnen aldus seismogrammen en kaarten worden gemaakt waaruit later de eventuele aanwezigheid van gas of olie kan worden afgeleid.

De 71-jarige Pijpers kocht vijf jaar geleden het huis met de spaarcentjes die hij als kleine boer, door bijna 50 jaar keihard werken, opzij had weten te leggen. Zijn rustige oude dag werd zaterdagmorgen wreed verstoord toen het huis begon te trillen. „We waren net uit bed toen het trillen begon. We raakten volledig in paniek en mijn vrouw schreeuwde dat ik de verwarming moest afzetten, want zij dacht dat de ketel ontploft was. Alles in het huis rammelde en ik zag de vloer omhoog komen. Toen was het even stil, maar kort daarna begonnen de trillingen en de explosie^: weer. Later bleek dat de  buren hetzelfde gevoeld hadden. Hun huis was op ook tal van plaatsen gescheurd. Schade experts van de verzekering en BP hebben de zaak nu in onderzoek, maar men heeft ons al te kennen gegeven dat de kans dat de schade vergoed wordt, zeer klein is”, aldus een vertwijfelde Pijpers. Zijn buren waren gisteren voor commentaar niet bereikbaar.

Onmogelijk

Een woordvoerder van BP-Nederland in Den Haag wees de verantwoordelijkheid voor de ‘aardbeving’ van de hand. „Het is volstrekt onmogelijk dat de schade is veroorzaakt door de ontploffingen, die inderdaad zaterdagmorgen bij die huizen hebben plaatsgevonden. We staan onder voortdurende controle van de Inspectie voor het Mijnwezen en de veilige zone die we moeten hanteren ten opzichte van huizen is 50 meter. We hebben in Leveroy op minstens 200 meter afstand gewerkt. Die schade kan dus nooit door sterke trillingen veroorzaakt zijn. Maar om zeker te zijn van onze zaken hebben we een onafhankelijke architect de opdracht gegeven om zijn visie op de schade en de mogelijke oorzaak te geven. We hebben eerder dit soort klachten gekregen”, aldus de woordvoerder van BP-Nederland. Hij achtte het ook niet onwaarschijnlijk dat er sprake is geweest van een werkelijke aardbeving. „Het gebied waarin we onze onderzoekingen doen ligt in de zgn. ’Peelrand’ en aardverschuivingen doen zich daar wel eens voor”.

Niets gemerkt

Bij de Seismologische Dienst in De Bilt waar aardbevingen worden geregistreerd, is. zatermorgen echter niets opgemerkt Het is echter we mogelijk dat er een ‘tektonische’ beweging is geweest, maar dat registreren wij niet omdat er in Limburg alleen maar meetapparatuur staat in Epen. Die ‘tektonische’ bewegingen worden meestal ook niet door de mensen zelf waargenomen. Dat is alleen het geval indien zo’n beweging zich voordoet over een groter gebied”, aldus een woordvoerder van de dienst De ontploffingen die door BP. voor hun seismisch onderzoek worden veroorzaakt zijn in , De Bilt ook niet opgemerkt.

In de Peelrand en aangrenzende gebied doen zich gemiddeld één keer per 10 jaar bevingen voor. De laatste twee jaar zijn er in Midden-Limburg al drie bevingen geregistreerd. De eerste in juni 1980 was een vrij hevige beving met een uitslag van 4 op de schaal van Richter, die zich uitstrekte tot Roermond en Weert met Heythuysen als epi-centrum. ‘ Er waren toen geen meldingen van schade. De volgende gebeurde op 2 maart van dit jaar met Born als centrum, gevolgd door twee bevingen op 22 mei j.l. die het hevigst gevoeld werden in Echt en omgeving. De kracht van deze bevingen was praktisch gelijk aan die van juni 1980.

Tags: ,