Reijnders – Bommel van, Anna


Ter dankbare herinnering aan

ANNA MARIA VAN BOMMEL

weduwe van
HENRICUS LEONARDUS REIJNDERS

Zij werd geboren te Beeck (Dld) op 30 december 1898 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert op 30 juli 1982. Zij werd ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Ospel op 3 augustus d.o.v.

Als iets duidelijk overkomt in het loflied op de vrouw uit het Oude Testament, dan is dat ongetwijfeld hier het geval; dat hier sprake is van een moedige vrouw. Niemand die maar enigszins op de hoogte is van haar levensloop zal kunnen ontkennen, dat zij moedig was en trouw aan haar levensopdracht. Daar kunnen vooral haar kinderen in het bijzonder van meespreken.

Ruim dertig jaar geleden bleef zij, na het overlijden van haar man, achter met haar gezin van nog opgroeiende kinderen en zij weten en hebben ervaren, hoe zij altijd zorgend en beredderend aanwezig was; hoe zij moedig de toekomst tegemoet zag, ook als menselijk gesproken de moeilijkheden en zorgen nog zo groot waren.

Hoe zij nooit bij de pakken neerzat, altijd naar een uitkomst zocht en die ook meestal vond.

Bepaald niet zonder kruis is het leven van deze overledene verlopen. Met meer dan bewonderenswaardige inzet heeft zij haar gezin geleid en vertrouwvol legde zij daarbij haar zorgen in Gods handen en ongetwijfeld zal Hij haar nu haar loon hebben gegeven voor haar gebed, haar werken en haar doorstane zorgen.

Zonder vrees voor de dood heeft zij het einde van haar aardse leven zien naderen en wij mogen verwachten, dat zij voor haar kinderen en voor allen die haar lief waren, een voorspreekster zal zijn bij de Heer.

Moge zij nu, na haar lang en welbesteed leven, rusten in Gods vrede en liefde.
Voor Uw hartelijk medeleven, na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen Reijnders en kleinkinderen.