Geurts, Mathieu


Categories :

MATHIEU GEURTS

echtgenoot van
MARIA WIJNEN
weduwnaar van
GERTRUDIS OP HEIJ

Hij werd geboren te Horst-Meterik op 30 mei 1896. Na een welbesteed leven gaf hij thuis zijn leven terug aan de Schepper op 30 augustus 1982, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Na een plechtige Eucharistieviering in de
St. Barbarakerk, die hem heel erg dierbaar was, hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochie kerkhof te Leveroy op 1 september.

Onze dierbare overleden vader en grootvader was een eenvoudige, rustige mens. Mild in zijn oordeel, wijs in zijn besluiten, sterk in zijn geloof. In het gemeenschapsleven van Leveroy nam hij voorheen een belangrijke plaats in. Hij was gezien en werd door iedereen aanvaard. Men had graag met hem te doen.

Met hard werken en zorgen voor zijn gezin gaf hij een voorbeeld van stille arbeidzaamheid en werklust. Daarom ook hebben zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen hem op handen gedragen, tot in het uur van de dood.

Hij was geen man van conflicten, maar hij zocht de vrede en de harmonie.

Zijn geloofsleven was eenvoudig, maar wel bewonderenswaardig. Hij had groot respect voor de priesters en voor de kerk. Vele, lange jaren heeft hij daarom ook zijn beste krachten gegeven voor de parochiegemeenschap van Leveroy als kerkmeester. Voor de kerk was hem niets teveel En ook de agrariërs hadden in hem voorheen een trouwe voorzitter. Nooit wilde hij op de voorgrond komen, liever werkte hij sm op de achtergrond, in dienstbaarheid voor de mensen, die in hem alle vertrouwen hadden.

Nu er een eind is gekomen aan dit rijke leven, kunnen en moeten wij allen dankbaar zijn. Hij is vredig en rustig gestorven. Hij heeft het geloof bewaard. En wij bidden dat de goede God hem nu ook wil aanvaarden als de trouwe dienstknecht Zó geven wij hem uit handen.

Moge hij rusten in vrede!
Voor Uw blijken van medeleven, ons betoond na het overlijden en bij de begrafenis van hem, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U van harte dank.

M. Geurts – Wijnen, kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 10 oktober om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.