diverse Jubilarissen SV Leveroy

LEVEROY — Receptie — Tijdens de receptie van de SV Leveroy zijn de heren
J. Corsten, J. Moonen, W. Ottemheym, E. Wetemans, M. Korsten, W. v. Lierop, L. Snijders en j. Houben feestelijk geëerd b.g.v. hun 25-jarig lidmaatschap van SV Leveroy. Tot grote vreugde van de leden kwam het hoofdbestuur van de KNVB voor de dag met de zilveren erespeld voor de heer J. Corsten, omdat hij van wege zijn grote verdiensten als voorzitter (thans erevoorzitter) vorm en gestalte heeft gegeven aan de SV Leveroy.

Burgemeester Kessels sprak van de kleine stek aan de boom, nu uitgegroeid tot een volwaardige tak van de voetbalsport in Limburg. Pastoor Nijhof vroeg in de feestrede aan het bestuur van Koning Voetbal geen afgod te maken.

Tags: ,