25 jaar SV leveroy: Even de bal op de middenstip….


Even de bal op de middenstip….
Het is goed rond deze dagen van het 25 jarig bestaan van de Sportvereniging Leveroy om even de bal rustig op de middenstip te leggen en samen terug- en vooruit te kijken. Want wat 25 jaar geleden gebeurd is, kan men vergelijken met de gouden kopstoot die Abe Lenstra weggaf in het Belgische stadion Deurne bij de interland België-Nederland. Die prachtige kopbal zette Nederland op winst, nu 25 jaar geleden.

Zo ook hebben de mensen uit Leveroy 25 jaar geleden ons dorp op winst gezet door als voorhoede te fungeren bij de oprichting van de Sportvereniging. Het Leveroyse volk stond als een hechte achterhoede achter de oprichters van toen. In een prachtig samenspel begon toen de grote wedstrijd voor s.v. Leveroy, de wedstrijd die als motief droeg “to be or not te be, that’s te question” -Leven of sterven dus!

De wedstrijd heeft nu 25 jaar geduurd. Er is soms verloren, er is soms gewonnen, er zijn dieptepunten geweest, maar ook hoogtepunten. Maar s.v. Leveroy is er nog!

Met aan het hoofd het bestuur als grote spelverdeler!

Binnen de kalklijnen van het Leveroyse leven speelde zich 25 jaar een stukje voetbalsport af waarvoor wij grote waardering hebben. Er werd gespeeld bij het leven, door jong en oud, door dames en heren. Allen werden bij het spel betrokken, ook zij die af en toe buitenspel stonden. Afgefloten maar niet weggefloten!

Het bestuur – de spelverdeler – probeerde de juiste teamgeest aan te kweken, de juiste mentaliteit nl. niet pingelen, maar samenspelen. Dat levert winst op. En zo werd er elk jaar één zilveren treffer bijgeschreven, één schitterende goal, het doelpunt van het jaar! Vijf en twintig van die zilveren treffers zijn er nu gescoord en dus is er alle reden tot het bouwen van een groot feest.

Ik feliciteer de s.v. Leveroy van harte. Ik hoop dat de onderlinge verstandhouding zo groot blijft dat er voor de Sportvereniging Leveroy nooit een Ausputzer nodig is. U hebt alle reden tot feesten. Leg de bal rustig even op de middenstip, vorm een kring op de middencirkel van het veld, geef elkaar de hand en ga zo hand in hand, samen, met trouw áán en liefde vóór s.v. Leveroy verder.

Leveroy, mei 1982.
Pastoor J.B. Nijhof A.A.

 

Tags: