Tunissen, Jan


Ter nagedachtenis aan

JAN TUNISSEN

echtgenoot van
NET WEEKERS

Hij werd geboren te Leveroy op 29 juni 1936 en overleed plotseling te Weert op 22 april 1982. Vanuit de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Nederweert-Eind werd hij aldaar ter ruste gelegd op 26 april d.o.v.

Gods woord geeft ons de zekerheid, dat het heilzaam is te bidden voor overledenen. Wil daarom in uw gebed en vooral bij het meevieren van het H. Misoffer, onze dierbare overledene niet vergeten.

In alle eenvoud en onvermoeibaar, te onvermoeibaar vaak, heeft hij steeds zijn werk gedaan. Zijn medeleden van het vakverbond stond hij altijd met raad en daad ter zijde. Daarom blijven wij zijn graf eren, de plaats, waar zijn ontzielde lichaam de dag van de opstanding afwacht.

Wij houden zijn beeld in onze herinnering vast, opdat hij ons blijvend mag inspireren om te leven, elkaar helpend, zoals hij ons heeft voorgedaan.

De Kerk, bezield door de Geest van God, leeft in de vaste overtuiging, dat ons gebed het moment bespoedigt, waarop hij tot de glorie mag ingaan, de eindbestemming van elke mens.

Daarom bidden wij met haar:

„Luister Heer, naar ons gebed, nu wij een beroep doen op Uw barmhartigheid. U hebt de ziel van Uw dienaar geroepen uit deze wereld heen te gaan; geef hem nu een plaats in het land van Licht en Vrede en neem hem op in het gezelschap van Uw heiligen.

Door Christus, onze Heer.Amen.”
Voor Uw medeleven, ons betoond bij het plotseling overlijden en de begrafenis van hem, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U van harte dank.

Net Tunissen – Weekers,
Maria, Leon.