Pastoor Nijhof doet dienst voor Koos Vossen in Kelpen

Pastoor Nijhof deed de begrafenisdienst in Kelpen en stelde ook het gedachtenisprentje op. Koos was nl. altijd in Leveroy op zaterdagavond in de kerk.

——————————

Dit gedachtenisprentje wil zijn een dankbare herinnering aan

KOOS VOSSEN

die een korte weg ging in het aardse land. vanuit Gods hand tot in Gods hand.

Op 31 december 1965 is Koos geboren, op weg naar huis, maakte een noodlottig ongeval een einde aan dit mooie, veelbelovende jonge leven, op 3 maart 1982. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Kelpen-Oler op 6 maart d.o.v.

Koos,

Zomaar ineens hebben wij je verloren. Samen met je goede ouders en je broer André zijn wij allemaal heel erg verdrietig. Want al wasje pas 16 jaar, toch was je voor ons allen de moeite waard.
Je vrolijkheid, je opgewektheid, je optimisme zullen wij allen nu missen. Wat kon je toch genieten van het leven en wat liet je anderen mee genieten van alles, wat je had en wat je kreeg.
Je kende geen egoïsme, je had altijd tijd voor iedereen, thuis en voor je vele vrienden.
Op school had iedereen altijd graag met je te doen, je had geen vijanden, alleen maar vrienden. die met groot respect spreken over je trouw en openhartigheid

Acht jaar nadat wij Hans hebben moeten afgeven, overkomt ons nu dit noodlottig ongeval van jou Je kunt begrijpen Koos. dat wij daarom heel erg verdrietig zijn Maar toch zijn wij ook in een klein hoekje van ons hart een beetje blij Op de eerste plaats, omdat je bij het ongeluk geen pijn en geen angst hebt gehad. En wij zijn blij, omdat je in die 16 jaar thuis bij je ouders, zo’n fijne onbezorgde jeugd hebt gehad.

Wij geven je daarom af met grote pijn in ons haft, maar je zult altijd in ons hart blijven leven.

Samen met je bedroefde ouders bidden wij daarom; wees trouw aan Uw woord, Heer God en laat ons nu niet in de steek. Wees trouw aan Uw belofte, dat het laatste woord niet is aan de dood, maar aan U, de levende God.

Heer onze God, bewaar ons kind in Uw liefde, die nooit vergaat, bewaar ons kind in Uw vrede, die blijft in eeuwigheid!

Voor Uw medeleven, ons betoond bjj het overlijden en de begrafenis van Koos, die ons zo dierbaar was. zeggen wij U van harte dank.

Vader en Moeder Vossen • de Win en Andre.

Tags: , ,