Beeren – Lier van, Petronella


Dankbare herinnering aan

PETRONELLA ELISABETH VAN LIER

echtgenote van
JOHANNES HUBERTUS BEEREN

De dierbare overledene is geboren te Roggel op 18 november 1903. Na een zorgzaam leven ontving zij, in het bijzijn van haar kinderen, bij volle bewustzijn het Sakrament der Zieken en stierf thuis te Leveroy op 26 februari 1982. Wij hebben haar, na een plechtige eucharistieviering, ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar op 2 maart d.o.v.

Toen moeder stierf in de vroege ochtend van 26 februari, toen kreeg zij wat zij altijd gewenst had. Haar echtgenoot stond haar, de rozenkrans biddend ter zijde, de parochie-priester was aanwezig en de in Leveroy wonende kinderen. Stil en rustig kon en heeft zij toen haar rijke leven terug gegeven aan de Schepper, in volle overgave, zonder een klacht. Zij is gestorven zoals zij geleefd heeft; sterk en vroom. Zij was een lieve moeder en een liefhebbende echtgenote. Zij was het centrum van het gezin en alles draaide om moeder, die dan ook altijd present was om haar kinderen en kleinkinderen te helpen, bij te staan en raad te geven. En
daarbij was zij in haar krachtigste jaren niet alleen thuis, maar ook in het veld te vinden om, samen met haar man, de kost te verdienen voor haar grote en mooie gezin. En altijd had zij moed en niets was haar dan teveel. Zij stond echter niet graag op de voor-grond. Liever bleef zij eenvoudig en toegewijd in stilte werken en zorgen, onopvallend, maar wel kordaat. Altijd was zij openhartig tegen iedereen. 1.n haar kinderen zeiden altijd: moeder is door en door goed. Daarom ook hebben de kinderen op 5 mei 1981 een grandioos feest gevierd rond vader en moeder, die toen 50 jaar waren getrouwd, 50 jaar waarin liefde en trouw hoog in hun harten ge-schreven stonden. En nu wij moeder moeten afgeven, nu ver-wachten wij, dat zij„ door 0. L. Heer wordt aanvaard als de sterke, trouwe vrouw, die voor ons altijd een zegen is geweest.

Moge zij rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van haar, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U van harte dank.

J. H. Beeren, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy op maandag 12 april, tweede Paasdag, om 10.00 uur.

petronella beeren – van lier