Coolen, Thijs


Dankbare herinnering aan

THIJS COOLEN

Geboren op 14 januari 1958 overleed hij op 2 februari 1982. Na een plechtige Eucharistie-viering hebben wij Thijs ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op 5 februari d.o.v.

Beste Thijs, Je was een fijne jongen. Je had een hart van goud! Moedig en met een fijngevoeligheid trad je het leven tegemoet. Op een mooie mannelijke manier hield je van je ouders en je zus en broers. Je kende geen menselijk opzicht. Je was niet uit op eer of prestatie!
Je kende en je dééd je plicht!
Heel vaak zat je zondags in de hoogmis in onze parochiekerk in Leveroy. Met eerbied en ingetogen volgde je de dienst en ontving dan de H. Communie.

Wij bedanken je voor alles wat je deed en voor je goede voorbeeld. Wij zijn allemaal erg bedroefd, dat wij je nu al moeten afgeven. Maar wij buigen ons hoofd, Thijs, en wij geven je eerbiedig terug in de handen van de Schep-per. Moge je daar rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze Thijs, zeggen wij U hartelijk dank. Ouders Coolen – Coumans en kinderen.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 21 maart om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.

thijs coolen