Pastoor reageert op benoeming

(Van ome verslaggever) ROERMOND – Direct na het bekend worden van de benoeming van mgr. Castermans tot hulpbisschop kwamen de eerste reacties.

Pastoor J. Nijhof, Leveroy: “De top wordt hoe langer hoe zwaarder en de bisschoppen staan te ver van de mensen. Ik denk dat de benoeming van een hulpbisschop niks te betekenen heeft, maar dat het meer is om te laten den dat de lijn van Gijsen wordt doorgetrokken. Nee, het spreekt niet aan. Bovendien is het een teken van armoede als alleen maar een beroep kan worden gedaan op een vicaris-generaal, op een ouder Iemand die hulpbisschop moet worden”.

Afwachten

Oud-vicaris-generaal mgr. drs. P. van Odijk: “Ik wil er liever niet veel van zeggen. Deze bisschop zei vroeger dat hij een hulpbisschop niet nodig vond, dat het een versluiering van het bisschopsambt zou zijn. Maar ja, iemand kan in 10 jaar tijd van mening veranderen. Nee, ik zie het niet zo zitten en ook niet of er nu meer wijsheid zal komen. Afwachten maar”.

Aimabel

Deken F. van Tuel, Weert:  “Mgr. Castermans staat bekend als een aimabele en joviale figuur en het lag voor de hand dat, als er een hulpbisschop moest worden aangewezen, Castermans dat zou zijn. Ik heb veel respect

Verdeelde reacties op benoeming voor deze man. Maar ik kan me ook voorstellen dat het de mensen niet aanspreekt als men een ander kerkbeeld wil zien, vooral als het gaat om openheid en flexibiliteit van opvattingen”.

Verrast

Deken Pelzer van Maastricht, was wel verrast door de benoeming, maar had weinig tijd nodig om de hulpbisschop te omschrijven „als een man die zeker pastoraal bewogen is” en „heel sympathiek in de omgang”. Pelzer neemt wel aan dat met de benoeming van Castermans de verdeling van het bisdom Roermond op de lange baan geschoven is. „En dat is een goede zaak” voegde de Maastrichtse deken eraan toe.

Tevreden

Deken Janssen van Sittard toonde zich een tevreden man: „Dat vind ik fijn voor hem. Het is zeker ook een beloning voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan”. Castermans was binnen het bestuurscollege van het bisdom vooral belast met het personeelsbeleid. „Daar heeft hij zich met een waar engelengeduld voor ingezet”  oordeelt Janssen.

Tags: ,