Ament, Peter


Categories :

  Ter dankbare herinnering aan

PETER JOANNES ANTONIUS AMENT

Oud-hoofd der school echtgenoot van
ANNA MARIA HELENA CREEMERS

Hij werd geboren te Stramproy op 3 januari 1909. Na een welbesteed leven, dat werd begiftigd met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice en met de erepenning van de gemeente Nederweert, Is hij na een lange ziekte overleden op 8 november 1981. Na een plechtige eucharistieviering in de kerk van St. Barbara te Leveroy, Is hij op het parochiekerkhof begraven op 12 november 1981.

Vader Ament en Meester Ament.
Dit zijn eretitels: „pap” en meester.”

Als vader heeft hij zijn levensprogramma volbracht tot aan het einde. Vader Ament was een prachtige huisvader, die werken noch zorgen schuwde om voor zijn goede vrouw en kinderen dag en nacht klaar te staan.

Vader Ament was een man, die als een stille achtergrond-figuur zijn kinderen stimuleerde en er alles voor over had dat die kinderen een goede toekomst kregen. Daarvoor was hem niets teveel. Hij had groot plezier In het werken en studeren van zijn kinderen en In het ongekunstelde spel van zijn kleinkinderen. Meester Ament was een begrip. Als meester was hij een welhaast onmisbare figuur In de Leveroyse samenleving.

Iedereen kende “de meester” en “de meester” kende Iedereen. Bijna 50 jaren was hij één van ons en In al die jaren gaf hij zich met zijn vele talenten voor leder, die maar een beroep op hem deed. Hem was nooit iets te veel!
Maar hij sprak daar zelf nooit over; hij wilde niet In de schijnwerpers staan.

Hij deed zijn niet op te noemen werk In stilte, zonder woorden, maar wel terdege. Hij had verdriet als er conflicten dreigden te komen, waar dan ook, omdat hij een man van vrede, vergeving en verdraagzaamheid was.

In het kerkelijk leven van de parochie Leveroy was hij een niet weg te denken schakel. Bij alle diensten van enige omvang was hij aanwezig, óf als meester óf als dirigent van het kerkelijk zangkoor.

En dit alles kwam voort uit een diep, overtuigend, ongecompliceerd geloofsleven. Dit geloofsleven heeft hij aan honderden voorgehouden en voorgeleefd. En wij zijn hem daar dankbaar voor. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen hebben iets heel kostbaars verloren. Leveroy Is “dé meester” kwijt en wij allen zullen er aan moeten wennen, dat hij er niet meer Is. Laten wij dan ook allen in gedachten hem hoog houden, laten wij hem verder dragen In ons hart! HIJ heeft het verdiend. Hij was van ons! Moge hij van ons blijven!

Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare man, onze goede pap en lieve opa, zeggen wij U erg veel dank.

Mevr. A. Ament • Creemers, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden In de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 27 december om 10.00 uur.