Kinderen zingen Gregoriaans

=====

Kinderen zingen Gregoriaans

LEVEROY – In de kerk te Leveroy vindt zondag 16 oktober een concert plaats door de St. Jozefzangertjes uit Helmond.

Het bijzondere is dat dit jeugdkoor van 10- tot 16 jarigen op indrukwekkende wijze gregoriaanse kerkzang ten gehore brengt. Het concert begint om half 3 en staat onder leiding van Sylvère van Lieshout. Deze is er onder meer in geslaagd de kinderen een schat van kerkelijke liederen van oude meesters te lagen zingen.
Concert in Leveroy St. Jozefzangertjes.


Sint jozefzangertjes. onder leiding van Silvère van Lieshout.

Een jeugdkoor dat een geschiedenis van meer dan vijftig jaar achter zich heeft, dat is een verschijnsel apart. Maar het bestáá’t: Het zijn de befaamde St. Jozefzangertjes uit Helmond, in 1929 door Theo Drlessen opgericht en sinds 1970 onder leiding van Silvère van Lieshout. Nog merkwaardiger is, dat zo’n jongerenkoor kerkmuziek zingt, en dan nog wel oeroude, middeleeuwse: Gregoriaans namelijk, en In vogelvlucht de ‘grote kunstmuziek van zeer goede componisten.

Het koor bestaat uit een zestiental meisjes en jongens van 10 tot 14 jaar. Ze zingen allemaal met sopraanstem en hebben een muzikale vorming van twee jaar minstens achter de rug. Ze worden daarbij opgeleid volgens de Wardmethode. Deze is genoemd naar de grondlegster daarvan, de Amerikaanse mevrouw Justine B. Ward (1879-1976), oorspronkelijk celliste van professie. Zij werd door het koorgezang van de Benedictijner monniken in het Franse Solesmes zó gegrepen, dat ze het Gregoriaans tot basis van een muziekpedagogiek maakte. In Nederland werd de Wardmethode, vooral in het zuiden des lands, in de dertiger jaren op grote schaal in de lagere scholen toegepast. Aan de hand van simpele, maar uitgekiende spelletjes en oefeningen worden kinderen met muziek vertrouwd gemaakt. Vooral aan de ontwikkeling van het ritmisch gevoel wordt erg veel aandacht besteed.

Op het moment mag zich de Wardmethode misschien niet meer in die brede belangstelling van dertig, veertig jaar geleden verheugen, maar de St. Jozefzangertjes worden nog steeds zo opgekweekt. En met een verrassend resultaat. Dat jongelui van deze leeftijd, die voor allerlei vormen van popmuziek warm lopen en daarbij hun favoriete idolen ongeveer maandelijks wisselen, ook voor dit soort ‘heilige’ muziek enthousiasme kunnen opbrengen en die kunnen uitvoeren op een manier die aan de perfectie grenst, inderdaad dat verrast. Maar dan staat ook als koorleider Silvère van Lieshout, zelf leerling van Driessen en evenals zijn leermeester pedagoog van formaat, voor de kwaliteit borg.

Hij geldt als een der beste kenners in Nederland op het gebied van het Gregoriaans en is zo ongeveer kind aan huis bij de paters in Solesmes.

Hij maakt het om een aantal jongelui ertoe te brengen driemaal (t) in de week samen te repeteren en te zingen. Overigens niet alleen Gregoriaans. Naast kinder- en volksliederen (een keuze daaruit verscheen in 1981 op de LP ‘Ozewiezewoze’) zingt het koor ook polyfone muziek uit Renaissanse en Barok, onlangs nog in een concert in Aarle-Rixtel met werk van o.a. Obrecht en Cfemens Non Papa. En voor de Johannespassion van G.F. Handel dit voorjaar in Helmond draait van Lieshout met de zijnen nauwelijks de hand om. Ais nieuwste parel aan de kroon prijkt een uitvoering van het Paasspel van Egmond, naar een twaalfde-eeuws handschrift uit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KB 71.J.70, f.163v – 170r), waarmee In Heemstede triomfen werden gevierd.

==============

 

Tags: ,