Show oude rijtuigen in Leveroy


LEVEROY — Komend weekeinde is er in Leveroy fanfarefeest dat georganiseerd is door de plaatselijke fanfare Concordia. Vorig jaar is men hiermee begonnen met de bedoeling er een jaarlijkse traditie van te maken, waarbij elke keer zoveel mogelijk een ander thema aan bod zal komen.

Waren het in 1980 de trekpaarden die centraal stonden, thans zal het hoogtepunt bestaan uit een show van rijtuigen, waaronder zeer antieke exemplaren. In totaal kunnen de liefhebbers zo’n 40 rijtuigen bewonderen, zulks met onder meer een Romeinse strijdwagen en een oude postkoets. Alle rijtuigen zullen uiteraard aangespannen zijn en daarbij zullen de koetsiers in aangepaste kleding op het appèl verschijnen. De festiviteiten op zaterdag 3 en zondag 4 oktober spelen zich af op het uitgebreide terrein Scheyvenhof en in de feesttent aldaar. Zaterdagavond 3 oktober wordt gestart in de tent met een Concordia-koppelkwis, waarbij vier koppels uit Leveroy via behendigheidsspelletjes en beantwoording van vragen tegen elkaar in het strijdperk zullen treden. Tussen de bedrijven door treden artiesten van eigen bodem op. De aanvang van deze avond is om 20 uur.

Zondagochtend om 11 uur begint het grote „spul” met behendigheidswedstrijden voor paarden met rijtuigen. Dat gebeurt in de categorieën pony’s, enkelspan en dubbelspan. De barrage van deze wedstrijden vindt in het middagprogramma plaats.

Om 14 uur zijn de show- en demonstratiewedstrijden. Het publiek wordt dan geconfronteerd met een presentatie van tal van rijtuigen, zowel uit grootmoeders tijd als van moderne makelij. Er komen landauers. De show wordt van deskundig commentaar voorzien. De rijtuigen zijn afkomstig van Limburg, Brabant en zelfs uit Zuid-Holland. Om aan het totale programma ook een spectaculair tintje te geven, zullen er ook optredens zijn van de voltige-groep „Roggel”. Het totaal duurt tot ca. 16.30 uur. In de onmiddellijke nabijheid is voldoende

Parkeergelegenheid. Het fanfarebestuur verwacht dat duizenden mensen een kijkje komen nemen. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan de Leveroyse fanfare. Deze kan het geld goed gebruiken, want er zijn pas nieuwe uniformen aangeschaft.

==================

GROTE RIJTUIGENDAG TE LEVEROY

In Leveroy worden op 3 en 4 oktober a.s. door fanfare “Concordia” de “Concordia-feesten” georganiseerd. Nade viering van het 50-jarig bestaansfeest van de fanfare in 1979, heeft men besloten om jaarlijks een dergelijk feest op touw te zetten om de verenigingskas op peil te houden. Hoogtepunt dit jaar vormt op zondag 4 oktober een grote show- en demonstratie-wedstrijd van diverse aangespannen rijtuigen, variërend van eenvoudige door pony’s getrokken rijtuigen, diverse koetsen, een Romeinse strijdwagen, tot een door 8 paarden getrokken postkoets. Tevens zijn de inzittenden gestoken Irrv fraaie, aangepaste kledij.

De aanvang van deze show is om 14.00 uur met in de pauze een optreden van de voltige-groep “Roggel”.

Echter reeds vanaf 11.00 uur zondagmorgen zullen de deelnemers hun kunnen tonen tijdens de behendigheidswedstrijden, waarbij tot slot in een barrage op tijd zal worden uitgemaakt wie zich in een van de drie categorieën de winnaar mag noemen.

Bovendien is er op zaterdag 3 oktober in de feesttent een quiz-avond. In deze quiz zullen 4 paren uit Leveroy (dame en heer) uitmaken, wie na de 4 ronden, verdeeld in een 14-tal spelletjes, tot winnend paar zal worden uitgeroepen.

De festiviteiten op 3 en 4 oktober worden gehouden in en nabij de feesttent óp terreinen achter “Scheyvenhof” langs de weg Leveroy-Heythuysen.

Het organiserend comité stelt alles in het werk om het de bezoekers in Leveroy zo gezellig en aantrekkelijk mogelijk te maken.

Tags: ,