TEGELSE HOFZANGERS ZINGEN IN LEVEROY


Er gaat bijna geen week meer voorbij of de Tegelse Hofzangers onder leiding van Paul Janssen staan hier of daar wel ergens op een podium of luisteren een eucharistieviering op.

Vooral wat dit laatste betreft schijnen zij in een grote behoefte te voorzien, getuige de verzoeken die hen bereiken van geestelijkheid en kerkbesturen.

Het feit, dat zij dergelijke kerkelijke plechtigheden opluisteren met liederen uit de Slavisch-Byzantijnse ritus en Russisch-Orthodoxe Kerk zal daaraan zeker niet vreemd zijn.

Zondag 25 september aanstaande, zijn de Hofzangers te gast in Leveroy, alwaar zij op bovengenoemde wijze de eucharistieviering, welke om 10.00 uur begint, zullen opluisteren in de parochiekerk.

Tags: ,