LEVEROY ONTVANGT SCHOLA CANTORUM.

Met enige trots heeft pastoor Nijhof uit Leveroy bekend gemaakt dat de beroemde Schola Cantorum van het Lennarts instituut zaterdag a.s. 19 sept. naar Leveroy komt om in de St. Barbarakerk de avonddienst op te luisteren. Dit koor dat uit ongeveer 40 mannen bestaat zingt een puur gregoriaanse H. Mis a capella. Dus zoals het gregoriaans van oudsher ook werkelijk bedoeld is. Het koor dat onder leiding staat van niemand minder dan dhr. Krekelberg zingt de Mis van de 25e zondag door het jaar. De dienst in de St. Barabarakerk begint om 7 uur ’s avonds. Voor liefhebbers van de goddelijke eredienst is dit een unieke kans om nog eens weer te vertoeven in de sfeer van het onvervangbare gregoriaans dat als kerkmuziek in de geschiedenis nog nooit zijn weerga gevonden heeft. De heer Krekelberg die bestuurslid is van de Gregoriusvereniging heeft enkele jaren geleden het directieschap van de Schola Cantorum overgenomen van de grootmeester de heer Lennarts. De leden van de Schola Cantorum zijn afkomstig uit geheel Limburg.

Tags: ,